Садржај #32

ЛиБРЕ! вести

Пулс слободе
31C3 – a new down

Представљамо
Федора 21

Како да..?
Увод у програмски језик Ц (8. део)

Ослобађање
У потрази за идеалном дистрибуцијом:
Критеријуми избора према примарној функција рачунара (5. део)

Слободни професионалац
Hibernate ORM (1. део)

Интернет мреже и комуникације
Енкриптована електронска пошта? (5. део)

Сам свој мајстор
LaTeX презентација: Beamer (3. део)

Hardver
BeagleBone Black Rev C: Водич од првог дана (3. део)