Arduino kontroler (5. deo)

Autor: Stefan Nožinić U ovom broju vam dajemo uvid u to, kako se koriste tasteri, koliko je zapravo njihova funkcionalnost jednostavna, šta je pull-up resistor i kako to sve da ukombinujete sa prethodnim znanjem da biste napravili još zanimljiviju stvar. Malo o potencijalu Ako se dobro sećate gradiva iz Osnovne škole onda ćete se setiti i one famozne definicije napona….

Više

Arduino kontroler (4. deo)

Autor: Stefan Nožinić U prethodnim brojevima smo opisali šta je Arduino, kako se koristi i dali smo neke njegove karakteristike. U ovom broju nastavljamo i daćemo uvid u to šta je PWM (engl. Pulse With Modulation) i kako se on koristi. Uvod Zamislimo da imamo neki period kroz koji se pošalje jedan signal na neku komponentu. Ako bismo za polovinu…

Više

Arduino kontroler (3. deo)

Autor: Stefan Nožinić U prošlom broju smo naveli neke karakteristike Arduino uređaja i otpornika i opisali smo načine spajanja otpornika. U ovom broju ćemo objasniti kako se instalira zvanično okruženje za pisanje programa za Arduino i napravićemo naš prvi projekat. Takođe ćemo objasniti i neke funkcije ovog okruženja i šta sve imamo na raspolaganju od opcija. Instalacija potrebnog okruženja Arduino…

Više

Arduino kontroler (2. deo)

Autor: Stefan Nožinić U prethodnom broju smo dali neka objašnjenja o tome šta je mikrokontroler, elektronika i Arduino konkretno. U ovom broju ćemo se osvrnuti i napraviti pregled komponenti na Arduino kontroleru i dati objašnjenje šta koja komponenta treba da radi. Takođe ćemo dati i objašnjenje nekih elektronskih komponenti i neke relacije za njih koje ćemo često koristiti. Komponente Arduino…

Više

Arduino kontroler (1. deo) – Uvod

Autor: Stefan Nožinić Da li ste nekada razmišljali o tome da napravite neki uređaj? Da isprogramirate nešto što će se dešavati u realnom životu a ne samo na ekranu računara ili telefona? Da li vas je ikada zanimala ideja programiranja mikrokontrolera a niste znali odakle da počnete? Da li ste već pokušali da programirate neki mikrokontroler ili kontroler ali niste…

Više