P=NP problem

Autor: Luka Hadži-Đokić Od svog začetka, teorijsko računarstvo bavilo se rešavanjem problema uz pomoć opipljivih ili zamišljenih mašina koje pokreću i izvršavaju algoritme. Ono što su primetili matematičari i računarski naučnici koji su se ovim bavili jeste da postoje problemi koji su nerešivi, dok su kasnije našli da se oni rešivi lako mogu razvrstati po vremenu (ili memoriji) koje je…

Više

Vaš posao, open-sors posao (5. deo): Mozila – Od zajednice do korporacije

Autor: Dejan Maglov U prošlom broju smo vas podsetili na početke razvoja slobodnog softvera. Manifest GNU-a je osnovni dokument i glavni zakonik za slobodan softver. On propisuje šta je moralno naplatiti kod slobodnog softvera. Svako ograničenje koje ne poštuje smernice iz manifesta GNU-a izdvaja taj softver iz okvira slobodnog softvera i svrstava ga u kategoriju vlasničkog softvera (komercijalni ili friver),…

Više

Vaš posao, open-sors posao (4. deo) – Manifest GNU-a

Autor: Dejan Maglov Objavljujući do sada nastavke ovog serijala, osetili smo da u priči nešto nedostaje. Priča o profitu koji je vezan za softver otvorenog koda nepotpuna je ako se ne vratimo korenima i još jednom ne razjasnimo osnovne pojmove. Ovom prilikom koristimo tridesetogodišnjicu Manifesta GNU-a da još jednom skrenemo pažnju na taj vrlo važan dokument. Dugo smo razmišljali da…

Više

Ansibl 3. deo

Autor: Stefan Nožinić U prethodnom delu ste mogli pročitati kako se podešava inventar i tu ste videli kako možemo održavati više servera te njima proslediti određene parametre i klasifikovati ih u grupe na osnovu njihove namene. Sada je vreme da pređemo na pravu stvar i da pokažemo šta još Ansibl može da radi. U ovom tekstu dajemo realne primere koje…

Više

Ansibl 2. deo

Autor: Stefan Nožinić U prethodnom broju smo pomenuli šta je to Ansibl (eng. Ansible) i naveli smo primere njegove najjednostavnije upotrebe. U ovom broju navodimo detaljniju upotrebu inventara, neke ad-hok komande, kao i neke detalje o upotrebi i mogućnostima konfiguracije pomoću Ansibla. Inventar U prethodnom broju bilo je tek nekoliko reči o ovom pojmu. Inventar nam je u prethodnom broju…

Više