LiBRE! tim

Napomena: Usled uspostavljenih prioriteta za izvođenje pojedinačnih radova u LiBRE! projektu, kao i usled nedovoljnog ljudstva za izvršavanje organizacionih poslova, sasvim je moguće da spisak LiBRE! tima na ovoj stranici nije ažuran. U tom pogledu, ažurnim će se uvek održavati spisak LiBRE! tima koji se nalazi u impresumu svakog PDF broja LiBRE! časopisa. Izvinite na neprijatnosti zbog ovoga. — Александар Станисављевић 2013/10/02 07:28

Glavni i odgovorni urednik:

Nikola Hardi 

Izvršni urednik:

Aleksandar Stanisavljević

Lektura:

Milena Beran - milenaberan@gmail.com 
Aleksandar Božinović - bozinovic.aleksandar@gmail.com
Milana Vojnović - millanna.vojnovic@gmail.com
Jelena Munćan - jelenamuncan@yahoo.com 
Aleksandra Ristović - ariss1506@gmail.com 
Saška Spisjak - kajganamaster@gmail.com 

Redakcija:

Goran Mekić
Željko Šarić
Danilo Đokić
Darko Stantić
Ivan Bulatović
Zlatan Vasović
Stefan Nožinić
Željko Popivoda
Bojan Bogdanović
Sandrina Dimitrijević
Aleksandar Todorović
Milovan Krivokapić
Dalibor Bogdanović
Aleksandar Brković
Gavrilo Prodanović
Mihajlo Bogdanović
Aleksandar Vesić
Vladimir Cicović
Zoran Olujić

Saradnici:

Džoni Promis
Nenad Mijatović
Nikola Nenadić
Tamara Đorđević

Grafička obrada:

Dejan Maglov
Ivan Radeljić

Dizajn:

Mladen Šćekić
Zoran Lojpur

Kontakt:

IRC: #floss-magazin na irc.freenode.org

E-pošta: floss-magazin@free-lists.net


Ažurirano: 4.1.2015.

Log In