Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
prikljucite_se_projektu [2012/04/17 14:05]
fogmaker
prikljucite_se_projektu [2012/04/17 15:53]
aleksandar Ispravio sam neke sitne pravopisne greške.
Line 6: Line 6:
 Svi zainteresovani mogu da pošalju tekst na adresu <​atlantic777@lugons.org>​. ​ Svi zainteresovani mogu da pošalju tekst na adresu <​atlantic777@lugons.org>​. ​
  
-Tekst treba da bude napisan ćirilicom ili latinicom, bez slika u tekstu, sačuvan u .txt ili .odt formatu. Tekst sa eventualnim ​dodatni ​ilustracijama zapakovati u TAR.GZ arhivu čiji je naziv treba da bude napisan ošišanom latinicom bez razmaka u obliku:+Tekst treba da bude napisan ćirilicom ili latinicom, bez slika u tekstu, sačuvan u .txt ili .odt formatu. Tekst sa eventualnim ​dodatnim ​ilustracijama zapakovati u TAR.GZ arhivu čiji naziv treba da bude napisan ošišanom latinicom bez razmaka u obliku:
  
 godina-mesec-autor-naslov.tar.gz godina-mesec-autor-naslov.tar.gz
  
-ili neka se registruju ​na Wikiju i postave ​svoj tekst na stranici "​[[Novi članci]]"​+Svi zainteresovani ​se takođe mogu registrovati ​na Wikiju i postaviti ​svoj tekst na stranici "​[[Novi članci]]"​
 \\ \\
 \\ \\
Line 16: Line 16:
 ==== Dizajn, lektura, prelom ==== ==== Dizajn, lektura, prelom ====
  
-Časopisu su potrebni dizajneri, lektori i grafičari koji znaju da rade prelom u Scibusu. Ako mislite da možete, da imate malo vremena i želite da pomognete ovaj projekat prijavite se na forumu https://​forum.lugons.org/​cgi-bin/​yabb2/​YaBB.pl?​num=1331923007. ​+Časopisu su potrebni dizajneri, lektori i grafičari koji znaju da rade prelom u Scribusu. Ako mislite da možete, da imate malo vremena i želite da pomognete ovaj projekat prijavite se na forumu https://​forum.lugons.org/​cgi-bin/​yabb2/​YaBB.pl?​num=1331923007. ​
  
 Javite se pa ćemo videti kako nam sve možete pomoći u skladu sa vašim mogućnostima Javite se pa ćemo videti kako nam sve možete pomoći u skladu sa vašim mogućnostima
Log In