Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prikljucite_se_projektu [2012/04/17 15:53]
aleksandar Ispravio sam neke sitne pravopisne greške.
prikljucite_se_projektu [2012/04/17 15:56]
aleksandar
Line 10: Line 10:
 godina-mesec-autor-naslov.tar.gz godina-mesec-autor-naslov.tar.gz
  
-Svi zainteresovani se takođe mogu registrovati na Wikiju i postaviti svoj tekst na stranici "​[[Novi članci]]"​+Svi zainteresovani se takođe mogu registrovati na Wikiju i postaviti svoj tekst na stranici "​[[Novi članci]]"​.
 \\ \\
 \\ \\
Line 18: Line 18:
 Časopisu su potrebni dizajneri, lektori i grafičari koji znaju da rade prelom u Scribusu. Ako mislite da možete, da imate malo vremena i želite da pomognete ovaj projekat prijavite se na forumu https://​forum.lugons.org/​cgi-bin/​yabb2/​YaBB.pl?​num=1331923007. ​ Časopisu su potrebni dizajneri, lektori i grafičari koji znaju da rade prelom u Scribusu. Ako mislite da možete, da imate malo vremena i želite da pomognete ovaj projekat prijavite se na forumu https://​forum.lugons.org/​cgi-bin/​yabb2/​YaBB.pl?​num=1331923007. ​
  
-Javite se pa ćemo videti kako nam sve možete pomoći u skladu sa vašim mogućnostima+Javite se pa ćemo videti kako nam sve možete pomoći u skladu sa vašim mogućnostima.
Log In