Table of Contents

Kako možete pomoći projektu?

Autori

Svi zainteresovani mogu da pošalju tekst na adresu atlantic777@lugons.org.

Tekst treba da bude napisan ćirilicom ili latinicom, bez slika u tekstu, sačuvan u .txt ili .odt formatu. Tekst sa eventualnim dodatnim ilustracijama zapakovati u TAR.GZ arhivu čiji naziv treba da bude napisan ošišanom latinicom bez razmaka u obliku:

godina-mesec-autor-naslov.tar.gz

Svi zainteresovani se takođe mogu registrovati na Wikiju i postaviti svoj tekst na stranici “Novi članci”.


Dizajn, lektura, prelom

Časopisu su potrebni dizajneri, lektori i grafičari koji znaju da rade prelom u Scribusu. Ako mislite da možete, da imate malo vremena i želite da pomognete ovaj projekat prijavite se na forumu https://forum.lugons.org/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1331923007.

Javite se pa ćemo videti kako nam sve možete pomoći u skladu sa vašim mogućnostima.

Log In