ЛиБРЕ! специјал број 2

ЛиБРЕ! специјал број 2 - насловна страницаЛиБРЕ! специјал 2 је доступан за преузимање.

Друго специјално издање ЛиБРЕ! часописа посвећено је Сиџилу 0.7.2. Припремљено је у виду приручника од серијала текстова „Мала школа: Sigil 0.7.2“ који су излазили у континуитету од 13. до 20. броја часописа ЛиБРЕ!.
Више…
ЛиБРЕ! тим