četvrtak, 23 maja, 2024

Broj 30

LiBRE! broj 30 Naslovna stranica
Direktno preuzimanje:
PDF:
[ddownload id=“6758″ text=“Latinično izdanje“] ([ddownload_filesize id=“6758″]) – [ddownload_count id=“6758″]×
[ddownload id=“6759″ text=“Ćirilično izdanje“] ([ddownload_filesize id=“6759″]) – [ddownload_count id=“6759″]×
ePUB:
[ddownload id=“6760″ text=“Latinično izdanje“] ([ddownload_filesize id=“6760″]) – [ddownload_count id=“6760″]×
[ddownload id=“6761″ text=“Ćirilično izdanje“] ([ddownload_filesize id=“6761″]) – [ddownload_count id=“6761″]×

Reč urednika

Opstanak

U sportu kažu da je lakše osvojiti titulu, nego je posle odbraniti. U FLOSS projektu važi isto – lako je pokrenuti projekat, a teško ga je održavati i opstati. Zašto je to tako?

Ovo je možda pitanje koje može biti teza nekog mastera ili možda čak doktorata na ekonomiji ili sociologiji. Laički, spoznajući sebe i svoje okruženje, čovek može da dođe do zaključaka kako funkcioniše svet. Čovek kao svesno biće za sve svoje postupke može da optuži dve pokretačke sile – silu koja ga tera da zadovolji lični interes i spoljnje sile prisile, koje ga teraju da uradi nešto pod pretnjom ugrožavanja ili uskraćivanja nekih njegovih ličnih interesa ili potreba. Nekad smo svesni ovih sila, a često i nismo. Nekad radimo nešto misleći da nam je to u interesu, a zapravo smo u zabludi i grešimo. Sa druge strane, nekad radimo pod pritiskom misleći da nije u našem interesu, bojeći se kazne, a upravo to je u našem interesu.

„Sto ljudi, sto ćudi”, kaže stara poslovica. Primenjeno na ovaj primer to znači da svaki čovek ima svoj lični interes. Nekad se poklapa sa opštim interesom, ali nekad i ne. Lični interes je i pod jakim uticajem spoljnjih faktora (mentaliteta naroda, običaja i društvenih okolnosti). Nije slučajno da je na intervjuu za posao jedno od obaveznih pitanja: „Koji je vaš motiv za rad kod nas?” Kod nekih poslodavaca ovo može biti ključno pitanje. Iskreno navođenje motiva daje mogućnost poslodavcu da zaključi da li su njegovi motivi da vas zaposli komplementarni sa vašim motivima za rad. U slučaju komplementarnosti interesa, poslodavac će još pokušati da prepozna vaš karakter i odlučnost da do tih svojih interesa dođete bez obzira na teškoće i daće vam posao.

Jedini regulator koji usklađuje opšti interes i lični interes, jeste sila prisile (zakon, pravila i regulative). Iako je sticanje novaca najčešći lični interes pojedinaca, on može da bude i najveća sila prisile. Nije redak slučaj da čovek radi samo zbog plate bez ijednog drugog ličnog interesa za obavljanje posla.

Pošto smo elaborirali ovaj koncept motivisanja ljudi za bilo kakvu akciju, možemo da se vratimo na postavljeno pitanje. Kako je LiBRE! FLOSS projekat, obratićemo pažnju na upravo taj primer. Za pokretanje FLOSS projekta potrebni su dobra ideja i nekoliko ljudi koji imaju komplementarne lične interese. Uz malo truda i upornosti projekat je moguće pokrenuti, a ako je i ideja dobra, on će zaživeti.

Kad zaživi, FLOSS projekat prelazi u sledeću fazu – preispitivanje ličnih interesa. Posle prvog adrenalina koji je posledica teškoće pokretanja projekta, svaki pojedinac će se presabrati i videti kako je projekat zadovoljio njegov lični interes.

Vrlo često se desi da zbog različitih ličnih interesa projekat na kraju ne ispadne baš onako kako ga je pojedinac u početku zamišljao. To izaziva sukob interesa i jedan je od razloga za napuštanje projekta. Razlog za napuštanje projekta može biti i to da je interes u toku pokretanja projekta već zadovoljen. Pošto je već ispunio svoj interes, nema više motiva za nastavak rada u projektu.

Ako projekat ne nađe novi način da motiviše svoje aktiviste, osuđen je na propast. LiBRE! ovaj problem, za sada, rešava zamenjivanjem aktivista koji su već ispunili svoj interes, aktivistima koji misle da pridruživanjem ovom projektu mogu da ispune svoje interese. Ma koliko velika baza bila, nije uvek lako iz nje pridobiti nove aktiviste, ali uz povremenu kuknjavu za sada uspevamo. Neki stvarno prepoznaju ovaj projekat kao priliku za zadovoljavanje svojih interesa, ali neki se aktiviraju iz čistog sažaljenja. Iskreno, više volimo ove prve jer imaju pravu motivaciju. Sažaljenje je kratkotrajna motivacija.

Za sada LiBRE! funkcioniše ovako i opstaje. Sumnjamo da je ovo dovoljna motivacija da jedan FLOSS projekat opstane. Proučavamo i druge, svetske modele, koji pomažu opstanak ovakvih projekata. Ako je moguće primeniti u našim uslovima, sigurno ćemo razmisliti o tome da ga primenimo na naš projekat. Za sada, preispitajte se da li bi rad u ovakvom projektu bio u vašem interesu. Konkurs je permanentno otvoren i javite se na našu već poznatu adresu libre [et] lugons [dot] org.

Do čitanja,

LiBRE! tim