četvrtak, 23 maja, 2024

Sadržaj #25

LiBRE! vesti

Puls slobode
Ugovor Republike Srbije sa Mikrosoftom (6.deo): FLOSS u preduzećima
Temelj sazdan od FLOSS-a

Predstavljamo
Gentoo
LibGDX „Java game development framework” (1. deo)

Kako da…?
Uvod u programski jezik C (3. deo)
Unit tests i JUnit

Oslobađanje
Uticaj matematike na nastanak i temelje računarstva (1.deo)

Slobodni profesionalac
Vaš posao, open-sors posao (2. deo)

Internet mreže i komunikacije
OpenSSL: sigurnost ili pretnja
Apache Lucene – Korak do Google-a (5. deo)