subota, 13 aprila, 2024

Sadržaj #32

LiBRE! vesti

Puls slobode
31C3 – a new down

Predstavljamo
Fedora 21

Kako da..?
Uvod u programski jezik C (8. deo)

Oslobađanje
U potrazi za idealnom distribucijom:
Kriterijumi izbora prema primarnoj funkcija računara (5. deo)

Slobodni profesionalac
Hibernate ORM (1. deo)

Internet mreže i komunikacije
Enkriptovana elektronska pošta? (5. deo)

Sam svoj majstor
LaTeX prezentacija: Beamer (3. deo)

Hardver
BeagleBone Black Rev C: Vodič od prvog dana (3. deo)