utorak, 28 maja, 2024

Sadržaj #35

LiBRE! vesti

Predstavljamo
Fri-ked (FreeCAD)

Kako da…?
Uvod u programski jezik C (11. deo)
Vagrant (2. deo)

Oslobađanje
Razvoj slobodnog softvera

Slobodni profesionalac
Vaš posao, open-sors posao (3. deo): Gugl – Savršena reklamna agencija
Ansibl

Internet mreže i komunikacije
Šifrovani čet (2. deo) – Niltok

Sam svoj majstor
Butstrap – prvi koraci

Hardver
Biglbon Blek Rev C: Vodič od prvog dana (6. deo) – Biglbon Blek kao Tor egzit