Instaliranje programa iz izvornog koda

Autori: Nikola Hardi i Stefan Nožinić O problemu Slobodan softver stiže do računara krajnjih korisnika u raznim oblicima. Danas su najpopularnije tzv. „binarne” distribucije (eng. binary based distribution) koje se baziraju na sistemu paketa u riznicama, a svaki paket sadrži programe koji su već prevedeni u izvršni oblik (eng. executable) i uvezani (eng. linked) sa odgovarajućim verzijama deljenih biblioteka. Odgovarajuće…

Više

(Ne) želite da napravite svoj OS!

Autor: Nikola Hardi Zašto napraviti svoj OS? Put mladih hakera vodi do svakakvih ideja za projekte. Među takvim idejama se često nalaze igre, sajtovi, a ponekad čak i operativni sistemi. Cilj ovog teksta nije građenje novog operativnog sistema već predstavljanje problema koji ovakav projekat čine složenim. Pre svega, potrebno je postaviti pitanje zašto želimo da se upustimo u ovakav, naizgled…

Više

Butstrap – komponente

Autor: Zlatan Vasović Nakon upoznavanja sa Butstrapom (eng. Bootstrap), možemo krenuti na sledeći korak, koji uopšte nije lak – izrada veb-sajta. Izbor komponenti CSS-a Prva stvar koju treba uraditi pre izrade sajta je izbor komponenti. Veoma je važno osmisliti izgled i funkciju sajta, te odatle odabrati potrebne CSS komponente. Potrebno je pročitati dokumentaciju za Butstrap o svim komponentama (http://getbootstrap.com/css i…

Više

Butstrap (Bootstrap) – prvi koraci

Autor: Zlatan Vasović Uvod U tridesetom broju LiBRE! časopisa upoznali smo vas sa Butstrapom (Bootstrap) i rekli smo da je to frejmvork (eng. framework) za veb-dizajn ili još jednostavnije rečeno, to je skup predefinisanih alata koji olakšavaju dizajn veb-prezentacija i veb-aplikacija. Ovog puta idemo korak dalje i pokazujemo vam kako da počnete da koristite Butstrap u svojim projektima. Prvi koraci…

Više