subota, 13 aprila, 2024
Sam svoj majstor

Git (2. deo): Razvoj

Autor: Zlatan Vasović

U prošlom broju smo objasnili osnove Git-a i pokazali primer upotrebe. Sada ćemo govoriti o razvoju pomoću Git-a.

Prvi korak smo opisali u prošlom broju, potrebno je daljinski se povezati sa Git servisom u terminalu.

Pre bilo kakvog rada, potreban nam je mali Git rečnik i rečnik komandi da bismo znali kako da održavamo i dopunjavamo naše Git repozitorijume.

Git rečnik

repository – direktorijum gde je Git inicijalizovan za pokretanje verzije kontrole naših datoteka; skraćeno se naziva repo
commit – izmene u repo-u u određeno vreme koje je korisnik grupisao
.gitignore – datoteka koja jednostavno služi za ignorisanje određenih datoteka
.git/ – skriven direktorijum unutar repo-a koji služi za čuvanje svih konfiguracionih datoteka i logova repo-a
hook – servis sa skriptama za objavljivanje nekih važnih akcija u određenom repozitorijumu
remote – repozitorijum koji prati jednu ili više razvojnih grana; njegovo ime je nebitno
origin – podrazumevani remote

Napomena: Ukoliko negde unosite ime direktorijuma, morate staviti kosu crtu (/) posle imena direktorijuma da bi ga Git prepoznao kao direktorijum i izbegao konflikte sa datotekama istog imena.

Komande

ssh -T git@sajt.tld – koristi se za autentifikaciju putem SSH ključa koji ste prethodno dodali na nalog (sajt.tld bi trebalo zameniti sa domenom stranice, na primer github.com)
git –help – prikazuje pomoć za Git
git –version – prikazuje verziju Git-a
git init – incijalizuje .git/ direktorijum trenutnog korisnika
git status – pregleda datoteke koje su promenjene, obrisane i dodate u trenutnom direktorijumu i prikazuje njihovo stanje
git log – prikazuje logove repozitorijuma od nastanka do trenutka izvršavanja komande
git add – dodaje datoteku u sledeći commit
git add -u – dodaje sve obrisane datoteke u sledeći commit
git clone – klonira repo na lokalni disk
git branch – dodaje novu razvojnu granu na lokalnom disku
git push – objavljuje sve promene sačuvane u trenutnom commit-u

To je sve što nam je potrebno za prvi test Git-a.

Prvi test

Prelazimo na testiranje. Već smo napravili GitHub nalog, repozitorijum i naučili neke osnovne komande i pojmove.

Prvo moramo klonirati repozitorijum. Zamenimo „korisnik“ našim korisničkim imenom a „repo“ imenom repozitorijuma. Zbog učestalih padova HTTP(S) servera, za kloniranje repo-a je preporučen SSH pristup.

git clone git@github:korisnik/repo

Moramo promeniti direktorijum da bismo nastavili.

cd repo

Sada inicijalizujemo datoteke:

git init

Koristićemo komandu touch za pravljenje prve i obavezne datoteke – README datoteke. Najčešći formati za README su txt, Markdown i reStructured text. Dakle, unosimo komandu:

touch README

Sada je potrebno da unesemo sadržaj datoteke. To ćemo uraditi pomoću komande echo. Naravno, ovo se može uraditi i uz pomoć nekog text editor-a.

echo "Git test" >README

Sada dodajemo README u novi commit:

git add README

Možete proveriti status direktorijuma komandom:

git status

Zatim commit-ujemo:

git commit -m "Prvi commit"

Za kraj, objavljujemo trenutni commit:

git push origin master 

Prethodni deo | Nastavak