subota, 20 aprila, 2024
Slobodni profesionalac

Zentyal – Server za mala i srednja preduzeća (SMB server) – 1. deo

Autor: Bojan Bogdanović

Kada pogledamo strukturu kompanija u svetu i pored konstantnog medijskog pojavljivanja velikih kompanija (da ih ne navodimo sada), koje nam prve padnu na pamet ako bi nas neko zamolio da ih navedemo, verovali ili ne, čak 99% kompanija čine mala i srednja preduzeća a ne velike kompanije. Mala i srednja preduzeća ostvaruju preko 50% svetskog bruto dohodka. Sa druge strane, prateći trenutne trendove i stanje u IT svetu, možemo veoma lako zaključiti sledeće: sve više rastu potrebe za smanjenjem troškova i optimizacijom, tako i potreba za savremenim, adekvatnim IT rešenjima. Naravno, lako je velikom kompanijama kada imaju čitave armije zaposlenih koji se bave ovom problematikom ali šta je sa navedenim malim i srednjim kompanijama. Najveći problem je kako sa smanjenim resursima (bilo u novcu, bilo u stručnim kadrovima) obezbediti pouzdane sisteme. Poseban problem kod malih i srednjih preduzeća je obezbeđivanje sredstava za skupa rešenja i dovoljno stručan kadar za takve poslove. I ovde na scenu stupa linuks sa onim što ima da ponudi.

Šta dalje?

Linuks rešenja na (prosto rečeno) velikim serverima i serverskim sistemima, nisu novost, već jedno racionalno i moćno rešenje ali šta se dešava kada želimo da na lak i ugodan način obezbedimo server za malu kompaniju, pogotovo ako nemamo dovoljno dobrih i stručnih radnika? Rešenje je u instalaciji neke od verzija servera za mala i srednja preduzeća (SMB serveri). Postoji više servera, navešćemo ClearOS, Resara, SME server, Zentyal kao primere a poslednji navedeni biće prikazan u daljem tekstu.

Glavne osobine Zentyal servera su lakoća instalacije i konfiguracije servisa koji su nam potrebni za svakodnevni rad, kao i centralizacija podešavanja i održavanja istih. Naravno, višestruka uloga ovakvog servera se podrazumeva, kao i nešto što nije uobičajeno i praksa u linuks svetu: grafički interfejs servera koji olakšava rad, posebno onima koji se po prvi put susreću sa linuks serverima i nisu baš prisni sa podešavanjem iz „mraka“ konzole. Posebna pažnja je posvećena sigurnosti podataka. Pre svega modulima vezanim za antivirus zaštitu, firewall i redovno pravljenje rezervnih kopija podataka bez čega se u današnje vreme ne može zamisliti bilo koje kvalitetnije rešenje. Sa prethodno navedenim, vezano je i centralizovano upravljanje korisnicima i njihovim resursima. Jedan od zahteva savremenih tokova je laka razmena informacija između zaposlenih, kao i deljenje resursa u mrežnom okruženju a kako je savremeno poslovanje takvo da zahteva često i rad sa udaljenih lokacija, laka je implementacija i takvih servisa. Dobro implementirana je i opcija praćenja logova i resursa samog servera sa mogućnošću podešavanja obaveštenja administratoru o nepredviđenim događajima. I na kraju, mada ne i najmanje bitno, ovakav pristup omogaćava veliko smanjenje ukupnih troškova kompanije.

Zentyal server

Projekat je započet još 2004. godine pod imenom eBox ali je naziv u međuvremenu promenjen u sadašnji. Zentyal je i zvanično podržan od strane Ubuntu-a. Zentyal server je baziran na Ubuntu linuksu i to na njegovoj LTS verziji. Poslednja, aktuelna verzija je Zentyal 3.0 baziran na Ubuntu 12.04 LTS serveru. Takav pristup donosi Zentyal serveru sigurnost podrške i stabilnost sistema. Minimalni hardverski zahtevi za instalaciju servera su: Pentium 4 CPU, 1GB RAM memorije i 80GB tvrdi disk, dok su optimalni, preporučeni hardverski zahtevi: Xeon Dual Core CPU, 4GB RAM memorije, 500GB tvrdi disk. Naravno, za instalaciju može se izabrati kako 32bit-na, tako i 64bit-na verzija Zentyal.

Uloge Zentyal servera

Server dolazi sa 4 predefinisane uloge, koje nam omogućavaju da u par koraka podesimo željenu ulogu servera u kompaniji. Naravno, za one kojima linuks nije novost, bolje je da preskoče ovakav način instalacije i odmah pređu na instalaciju pojedinih servisa. Svaka uloga je zamišljena kao skup pojedinih servisa vezanih za određenu namenu servera.

Uloge su sledeće:

  • Mrežni prolaz (Gateway)
  • Infrastruktura (Infrastructure)
  • Kancelarija (Office)
  • Komunikacije (Communication)

Svaku od ovih uloga možete instalirati pojedinačno ili sa još nekom od uloga koje su potrebne. U sledećem broju, prikazaćemo i objasniti pojedine uloge i servise koji ih čine.

Više o Zentyal serveru možete pročitati na matičnoj strani projekta: www.zentyal.org

Nastavak