Zentyal – Сервер за мала и средња предузећа (SMB сервер) – 1. део

Аутор: Бојан Богдановић

Када погледамо структуру компанија у свету и поред константног медијског појављивања великих компанија (да их не наводимо сада), које нам прве падну на памет ако би нас неко замолио да их наведемо, веровали или не, чак 99% компанија чине мала и средња предузећа а не велике компаније. Мала и средња предузећа остварују преко 50% светског бруто доходка. Са друге стране, пратећи тренутне трендове и стање у ИТ свету, можемо веома лако закључити следеће: све више расту потребе за смањењем трошкова и оптимизацијом, тако и потреба за савременим, адекватним ИТ решењима. Наравно, лако је великом компанијама када имају читаве армије запослених који се баве овом проблематиком али шта је са наведеним малим и средњим компанијама. Највећи проблем је како са смањеним ресурсима (било у новцу, било у стручним кадровима) обезбедити поуздане системе. Посебан проблем код малих и средњих предузећа је обезбеђивање средстава за скупа решења и довољно стручан кадар за такве послове. И овде на сцену ступа линукс са оним што има да понуди.

Шта даље?

Линукс решења на (просто речено) великим серверима и серверским системима, нису новост, већ једно рационално и моћно решење али шта се дешава када желимо да на лак и угодан начин обезбедимо сервер за малу компанију, поготово ако немамо довољно добрих и стручних радника? Решење је у инсталацији неке од верзија сервера за мала и средња предузећа (SMB сервери). Постоји више сервера, навешћемо ClearOS, Resara, SME server, Zentyal као примере а последњи наведени биће приказан у даљем тексту.

Главне особине Zentyal сервера су лакоћа инсталације и конфигурације сервиса који су нам потребни за свакодневни рад, као и централизација подешавања и одржавања истих. Наравно, вишеструка улога оваквог сервера се подразумева, као и нешто што није уобичајено и пракса у линукс свету: графички интерфејс сервера који олакшава рад, посебно онима који се по први пут сусрећу са линукс серверима и нису баш присни са подешавањем из „мрака“ конзоле. Посебна пажња је посвећена сигурности података. Пре свега модулима везаним за антивирус заштиту, firewall и редовно прављење резервних копија података без чега се у данашње време не може замислити било које квалитетније решење. Са претходно наведеним, везано је и централизовано управљање корисницима и њиховим ресурсима. Један од захтева савремених токова је лака размена информација између запослених, као и дељење ресурса у мрежном окружењу а како је савремено пословање такво да захтева често и рад са удаљених локација, лака је имплементација и таквих сервиса. Добро имплементирана је и опција праћења логова и ресурса самог сервера са могућношћу подешавања обавештења администратору о непредвиђеним догађајима. И на крају, мада не и најмање битно, овакав приступ омогаћава велико смањење укупних трошкова компаније.

Zentyal сервер

Пројекат је започет још 2004. године под именом eBox али је назив у међувремену промењен у садашњи. Zentyal је и званично подржан од стране Ubuntu-а. Zentyal сервер је базиран на Ubuntu линуксу и то на његовој LTS верзији. Последња, актуелна верзија је Zentyal 3.0 базиран на Ubuntu 12.04 LTS серверу. Такав приступ доноси Zentyal серверу сигурност подршке и стабилност система. Минимални хардверски захтеви за инсталацију сервера су: Pentium 4 CPU, 1GB RAM меморије и 80GB тврди диск, док су оптимални, препоручени хардверски захтеви: Xeon Dual Core CPU, 4GB RAM меморије, 500GB тврди диск. Наравно, за инсталацију може се изабрати како 32bit-на, тако и 64bit-на верзија Zentyal.

Улоге Zentyal сервера

Сервер долази са 4 предефинисане улоге, којe нам омогућавају да у пар корака подесимо жељену улогу сервера у компанији. Наравно, за оне којима линукс није новост, боље је да прескоче овакав начин инсталације и одмах пређу на инсталацију појединих сервиса. Свака улога је замишљена као скуп појединих сервиса везаних за одређену намену сервера.

Улоге су следеће:

  • Мрежни пролаз (Gateway)
  • Инфраструктура (Infrastructure)
  • Канцеларија (Office)
  • Комуникације (Communication)

Сваку од ових улога можете инсталирати појединачно или са још неком од улога које су потребне. У следећем броју, приказаћемо и објаснити поједине улоге и сервисе који их чине.

Више о Zentyal серверу можете прочитати на матичној страни пројекта: www.zentyal.org

Наставак