utorak, 28 maja, 2024
Puls slobode

Arch Linux Srbija

Autor: Arch Linux Srbija

Arch Linux RS je jedna od nezvaničnih, internacionalnih zajednica koja pripada korisnicima Arch Linux distribucije (u daljem tekstu Arčeri), sa naših prostora. Zajednica postoji od 2008. godine kada nam je omogućeno da zajedno komuniciramo, razmenjujemo iskustva i rešavamo probleme vezane za korišćenje Arch Linux distribucije na freenode IRC #archlinux-rs kanalu. Pet godina kasnije, uz pomoć Arčera iz zvanične i iz nezvanične nemačke zajednice i prijatelja iz Ubuntu LoCo Srbija, podignuti su Arch Linux RS internet stranica, forum, planeta i wiki.

U početku smo razmišljali o tome da li je mudar potez fragmentirati već dovoljno razuđenu masu GNU/Linux korisnika. Odgovor je bio logičan – NE. Međutim, činjenica je da su Arčeri oduvek bili izuzetno aktivni u drugim zajednicama i to se neće promeniti zbog archlinux.rs stranice. Zato verujemo da se broj korisnika neće bitnije preraspodeliti između zajednica. Tim istim zajednicama dugujemo mnogo, počev od znanja koje smo prikupili postavljajući a i odgovarajući na pitanja članova, pa sve do učešća u raznoraznim akcijama i projektima koji nisu direktno vezani za Arch Linux.

Glavna motivacija za podizanje internet stranice, foruma i wiki stranica je pružanje podrške korisnicima ove GNU/Linux distribucije, ali osim toga, u narednom periodu smo definisali nekoliko primarnih ciljeva. Prioritet imaju lokalizacija internet stranice, foruma i wiki stranica, zatim slanje prevoda razvojnim timovima uzvodno i sinhronizacija lokalizovanih wiki stranica sa matičnom wiki stranicom na archlinux.org. Arch Linux je oduvek krasila odlična dokumentacija, uz koju su instalacija i upotreba ove distribucije znatno olakšani. Iako nam je jasno da nije moguće u kratkom vremenskom periodu lokalizovati većinu sadržaja wiki stranica, prioritet imaju instalaciono uputstvo i vodič za početnike, zatim uputstvo za konfiguraciju okruženja radne površi i konfiguraciju osnovnih servisa, poput systemd.

U komunikaciji sa svim zainteresovanim Linux korisnicima, želimo da predstavimo principe na kojima počiva Arch Linux. KISS (Keep It Simple, Stupid) je pravilo kojim se instalacija, upravljanje i svakodnevno korišćenje Arch Linux distribucije svode na maksimalnu jednostavnost, eleganciju i upotrebljivost. Otvorenost je uslovljena primenom, pa stojimo iza toga da FLOSS ili mora biti primenjiv svuda ili ne zaslužuje da zadrži „O” u nazivu. Generalno preporučujemo izbegavanje projekata koji su specifični za samo jednu GNU/Linux distribuciju i teško su primenjivi na bilo kojoj drugoj.

Da bi FLOSS projekat dobio na kvalitetu i stabilnosti, neophodni su korisnici koji ga redovno testiraju u ranim razvojnim fazama. Razvojni timovi umeju da cene odličnu povratnu informaciju, kompletan i dosledno opisan izveštaj o grešci (bug report), a Arch Linux je idealna platforma koju možete koristiti za testiranje. Arch Linux je „vanilla” distribucija koja nema nikakvih specifičnosti u odnosu na projekte koji se nalaze uzvodno, pa možete ostvariti direktnu komunikaciju sa njihovim razvojnim timovima. Od Arčera možete očekivati bezuslovnu pomoć kada je testiranje ALPHA/RC verzija softvera u pitanju. Za početak, možete omogućiti programsko skladište za testiranje, na računarima koji nisu produkcioni, i ukazati na eventualne propuste i greške pre nego što paketi u njima dospeju u neko od podrazumevanih programskih skladišta sa stabilnim paketima.

Želimo da ostvarimo tesnu saradnju sa svim zainteresovanim zajednicama i timovima koji rade na nekom od projekata baziranih na otvorenom kôdu. Možemo vam pomoći razmenom iskustva, podrškom prilikom organizacije prezentacija na temu FLOSS projekata ili propagiranjem akcija koje imate u planu. Na kraju, želimo da dopremo do što većeg broja GNU/Linux korisnika i da razbijemo mit o Arch Linux distribuciji kao operativnom sistemu koji je namenjen isključivo iskusnim korisnicima. Arch Linux je, kao što smo to već napomenuli, jednostavan. Ne zaboravite, KISS! Samo kompletiranom instalacijom, koju ćete vrlo lako završiti prateći uputstvo, biće vam mnogo jasnije, ukoliko već nije, kako Linux funkcioniše. Ovo znanje će vam biti od velikog značaja, bez obzira da li ćete postati Arčer ili ćete ubrzo preći na neku drugu distribuciju. Ukoliko odlučite da postanete Arčer, znajte da ne želimo da se dičimo brojnošću, ne želimo da budemo rangirani, ne želimo da se poredimo sa drugima i da se pitamo da li smo bolji od njih. Ono što želimo je da naš rad bude od koristi svima. Da svaki dan zatvorimo nekim novim saznanjem, bez obzira koliko znanja i iskustva već imamo.

Arch Linux RS možete pronaći na dolenavedenim adresama. Registrujte se na wiki i forumu i podelite vaše znanje i iskustvo sa svima kojima je ono potrebno! Kao što osnivač Arch Linux distribucije, Judd Vinet reče: „Arch je ono što od njega sami napravite”.

Internet stranica: http://www.archlinux.rs

Forum: http://bbs.archlinux.rs

Wiki: http://wiki.archlinux.rs

Planeta: http://planeta.archlinux.rs