ponedeljak, 22 jula, 2024
Oslobađanje

Slobodni RSS čitači

Autor: Sandrina Dimitrijević

RSS (engl. Really Simple Syndication) standard se koristi za objavljivanje sadržaja web stranica. Uprošćeno rečeno, omogućava da se novi sadržaj i sve izmene preuzimaju automatski, bez potrebe direktnog odlaska na određeni sajt. Skoro svaki sajt koji se redovno ažurira ima svoj RSS dovod. Ako želimo da se prijavimo na RSS dovod nekog web sajta, potrebno je da potražimo dugme koje ima naziv RSS ili narandžastu ikonicu koja izgleda ovako .

Čitanje RSS dovoda se vrši pomoću specijalizovanih alata koji se zovu RSS čitači. RSS čitači mogu doći u različitim oblicima, kao web aplikacije, desktop programi, dodaci za pregledač, aplikacija za telefon i slično. Prednosti praćenja objava na omiljenim sajtovima putem RSS čitača su mnogostruke.

Pre svega, možemo objave sa omiljenih sajtova da pratimo na jednom mestu, bez potreba da na svaki taj sajt odlazimo zasebno. Zatim, možemo da vidimo apsolutno sve novosti koje su se pojavile na sajtu u hronološkom i preglednom rasporedu, te tako ne postoji opasnost da nešto propustimo. Postojeće RSS pretplate možemo veoma lako da prebacujemo iz jednog čitača u drugi, u OPML ili XML formatu. Baš zbog toga, RSS format se i dalje naširoko koristi, iako mnogi predviđaju njegov nestanak i zamenu savremenijim načinima praćenja.

Danas vam predstavljamo tri prilično dobra načina za praćenje RSS dovoda. Što je veoma dobro, svaki od ovih programa je dostupan na srpskom jeziku.

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird je naširoko poznat kao jedan od najboljih desktop programa za elektronsku poštu. Međutim, može da se koristi i za praćenje RSS dovoda. Ubacivanje dovoda se vrši veoma jednostavno. Potrebno je da kliknete na DatotekaNovoDrugi nalozi.

Potom odaberite podrazumevanu opciju Blogovi i dovodi vesti, pratite proceduru do kraja i kliknite na Završi.

Nakon toga će vam se u meniju ukazati polje sa blogovima i dovodima, gde možete da dodajete pojedinačne kanale.

Klikom na Uvoz ili Izvoz možemo da uvezemo ili izvezemo grupu RSS kanala u OPML formatu. Ono što je dobro kod Thunderbird-a je da može da podrži veliki broj kanala, bez ikakvog usporavanja. Pojedinačni članci mogu da se označavaju, sortiraju i pretražuju, što je odlično u svrhu bolje organizacije.

http://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/

RSSOwl

RSSOwl je jedan od najpotpunijih i najpopularnijih desktop RSS čitača. Pojavio se na tržištu još 2004. godine. Omogućava uvoz velikog broja RSS kanala, njihovo sortiranje po fasciklama i oznakama. Čitač ima i ugrađeni web pregledač u sebi tako da, dok čitate, nije potrebno da napuštate program, ako vest nije prikazana u celini. Bitniji i zanimljivi članci mogu da se sortiraju i izdvoje na nekoliko različitih načina. Instalacijom dodataka je moguće ubaciti i dodatne funkcionalnost, kao što su novi jezici, ubacivanje beleški, broj članaka po dovodu itd. Novi dovod ili grupa dovoda se veoma lako ubacuju odabirom opcije Novo.

http://www.rssowl.org/

QuiteRSS

QuiteRSS je odličan program sa svim neophodnim osnovnim funkcionalnostima za praćenje RSS dovoda. Naime, program, kao i prethodna dva, omogućava uvoženje mnogobrojnih RSS kanala i njihovu organizaciju po oznakama i važnosti, ali se izdvaja činjenicom da veoma malo opterećuje memoriju računara. Baratanje trocifrenim brojem RSS kanala može izazvati problem kod nekih čitača. Zato QuietRSS ima mogućnost da isključi učitavanje slika i prikaže samo osnovni tekst. Slike, naravno, možemo po potrebi da učitamo za pojedinačni članak.

https://code.google.com/p/quite-rss/