subota, 13 aprila, 2024
Sam svoj majstor

Git (8. deo): Komande

Autor: Zlatan Vasović

Pripremili smo mali podsetnik sa svim komandama i objašnjenjem za šta služe.

Podešavanje i konfiguracija

* help – pomoć

* config – konfiguracija Git-a

Kloniranje i pravljenje skladišta programskih paketa

* init – inicijalizuje skladište programskih paketa

* clone – klonira skladište programskih paketa

Snimanje

* status – prikazuje stanje skladišta programskih paketa

* diff – prikazuje izmene koje su napravljene u odnosu na poslednji commit

* add – dodaje datoteku u naredni commit

* rm – briše i dodaje datoteku u naredni commit

* mv – menja ime datoteke i dodaje datoteku u naredni commit

* commit – dodaje sve izmene u commit

* reset – resetuje odabran(e) commit(e)

Razvojne grane

* branch – služi za osnovno upravljanje razvojnim granama

* checkout – prebacuje na drugu razvojnu granu

* merge – spaja razvojne grane

* mergetool – ispravlja greške pri spajanju grana

* log – prikazuje log skladišta programskih paketa

* stash – čuva sve izmene koje nisu komitovane (engl. commit)

* tag – čuva commit-e u oznakama (tags), kao da su verzije

Deljenje i ažuriranje projekata

* fetch – dovlači sve izmene iz određenog remote-a

* pull – dovlači sve izmene iz određenog remote-a i automatski pokušava da ih spoji sa trenutnom razvojnom granom

* push – objavljuje izmene koje smo napravili

* remote – upravlja remote-ovima

* submodule – dodaje skladište programskih paketa kao submodul trenutnog

Poređenje i pregled

* diff – prikazuje izmene koje su napravljene u odnosu na poslednji commit

* show – prikazuje informacije oznaka

* log – prikazuje log skladišta programskih paketa

* shortlog – prikazuje kratak log skladišta programskih paketa

* describe – pravi ljudima jasno ime commit-a

Zakrpe

* am – prihvata zakrpu poslatu preko email-a generisanu uz git diff komandu

* apply – prihvata zakrpu poslatu preko email-a generisanu uz git format-patch komandu

* cherry-pick – bira jedan commit i prebacuje ga na drugu granu

* rebase – drugi način spajanja grana

Ispravljanje

* blame – pregleda datoteke i pomaže pri ispravkama

* bisect – binarni pregled

Email

* am – prihvata zakrpu poslatu preko email-a generisanu uz git diff komandu

* apply – prihvata zakrpu poslatu preko email-a generisanu uz git format-patch komandu

* format-patch – generiše email sa zakrpom

* send-email – šalje email sa zakrpama u email fasciklu sa nacrtima

* request-pull – zahteva pull

Spoljni sistemi

* svn – uvozi SVN projekat

* fast-import – uvozi Perforce projekat

Administracija

* clean – jednostavno „čisti”

* gc – ručno bira objekte sa pakovanje

* fsck – proverava bazu podataka i integritet

* reflog – prikazuje log sa referencama

* filter-branch – menja istoriju skladišta programskih paketa, često se naziva „nuklearnom opcijom”

* instaweb – pokreće GitWeb

* archive – arhivira određeni commit, tag ili razvojnu granu

Serverska administracija

* daemon – mrežni „demon” koji pokreće Git protokol

* update-server-info – komanda koja osigurava da će HTTP dovlačenje (fetching) i kloniranje raditi dobro

Ovo je kraj našeg serijala. Nadamo se da smo pomogli oko upoznavanja sa Git SCM-om.

Prethodni deo