četvrtak, 20 juna, 2024
Sam svoj majstor

Hub

Autor: Zlatan Vasović

Hub je konzolni alat napisan u Ruby-ju koji služi za proširivanje komandi Git-a i njihovo usklađivanje sa GitHub-om. Zapravo, hub je besmislen bez GitHub-a. Naziv alata je osmišljen prema formuli git + hub = github. Interesantno je da je glavni programer hub-a Mislav Marohnić, poreklom iz Hrvatske.

Hub vam omogućava da jednostavnije dovučete (engl. fetch), „forkujete” (fork) i pretražujete skladišta programskih paketa, pa čak i da napravite pull request. Ipak, nedostaje jedna bitna mogućnost — označavanje skladišta programskih paketa pomoću star-a.

Za hub su potrebni Git (verzije 1.7.3 ili noviji) i Ruby (verzije 1.8.6 ili noviji). Većinu problema je moguće rešiti čitanjem i izvršavanjem instrukcija iz README-a, ili iz uputstava (linkovi se nalaze na kraju teksta).

Instalacija i podešavanje

Na GNU/Linux sistemima je dovoljno preuzeti hub kao skriptu. Skriptu moramo dodati u neku fasciklu koja se nalazi u $PATH-u. Za primer ćemo uzeti ~/bin.

$ curl http://hub.github.com/standalone -sLo ~/bin/hub $ chmod +x ~/bin/hub

Na OS X-u, hub možete instalirati pomoću Homebrew-a.

$ brew install hub

Ne preporučuje se instalacija hub-a kao RubyGem-a. Objašnjenje se nalazi na adresi https://gist.github.com/defunkt/284823 .

Kako ne bismo koristili komandu hub umesto komande git na koju smo navikli, napravićemo alias. Dodajemo sledeće u ~/.bashrc:

alias git=hub

Nakon toga proveravamo da li je alias zaista prisutan.

$ git version

Alias radi ako je izlaz komande:

git version n.n.n hub version n.n.n

Sva podešavanja su slična kao u osnovnom Git-u, samo što postoji i [hub] sekcija u .gitconfig-u. Primer hub. konfiguracije:

$ git config --global hub.protocol https

Dodaci