Слободан софтвер за образовање деце (2. део)

Аутор: Александар Станисављевић

pySioGame

pySioGame је игрица или, боље речено, скуп образовних програма намењен деци узраста од 3 до 10 година.Цела игрица је подељена на следеће области: језик, математика, сналажење у времену, уметност, памћење и забава. Као највећа област посебно се истиче математика.

Језик

Ова област садржи две категорије: учење слова и бројева (Discover Letters) и учење нових речи (Learn New Words).

Код учења слова и бројева, деца се најпре упознају са енглеским алфабетом путем слика које су именоване.

Кликом на одређено слово енглеског алфабета, отвара се слика која почиње тим словом, при чему је почетно слово написано као велико и мало, а уједно и као штампано и писано.

Ту је затим и учење писања научених слова. Прво је дато почетно слово, а затим и реч која тим словом почиње, а које је потребно написати.

Након тога долази на ред учење енглеског алфабета. Најпре је потребно пронаћи слово које недостаје, а затим и сортирати дата слова енглеског алфабета.

Ту је такође и учење слова и бројева путем исправног куцања (о чему је већ било речи у 16. броју ЛиБРЕ! часописа).

Код учења нових речи, деца се најпре упознају са писањем задатих речи уз помоћ скупа понуђених слова, а затим кроз игру, у лавиринту састављају задату реч тако што управљају бубом која треба да „поједе” дата слова а да сама не буде „поједена” од стране других буба.

Математика

Математика, као највећа област у овој игрици, подељена је на више категорија: математика 1 (бројеви и основне рачунске операције), математика 2 (напредне рачунске операције), математика 3 (сортирање и упоређивање), рад са великим бројевима, геометрија и препознавање облика. Нећемо се детаљније задржавати на овој области пошто је велика, већ ћемо навести само пар могућности које нуди.

Важно је напоменути да код груписања разломака морате вршити груписање оним редоследом који је дат на десној страни што, по нашем мишљењу, додатно отежава задатак, имајући у виду да се овиме отежава коришћење метода елиминације приликом решавања задатка.

Време

У овој области деца се најпре упознавају са начином рада аналогног часовника тако што, померајући произвољно његове казаљке, могу видети које време часовник показује. Након тога уче да читају које време дати часовник показује и на крају, како сами да подесе часовник, при чему се задатак усложњава до те мере да су им напослетку, у облику бројева, приказани само квартални часови, а остали часови и минути су приказани само у облику цртица.

Уметност

У овој области је најпре доступан обичан програм за цртање (Paint). Но, поред њега, занимљиве су остале категорије у којима је акценат стављен на боје (препознавање боја, мешање боја и сл.).

Памћење

Ова област се заснива на памћењу појава на екрану. Најпре је потребно запамтити смерове у којима се креће птица, затим бројеве који су на кратко истакнути на екрану и на крају, треба пронаћи парове откривањем скривених поља, при чему се иза тих поља могу налазити животиње, воће, поврће и бројеви.

Забава

Циљ ове области је да децу мало више забави, али опет стављајући акценат на образовање. Посебно су раздвојене оне игрице које су за једног од оних које су за више играча, при чему је највећа пажња посвећена првој групи игрица. Тако деца кроз игру могу да науче ког је облика нека животиња, да спајају одређене елементе истих боја, да ређају бројеве у растућем редоследу, или да склапају слагалицу одређене животиње или одређеног броја.

Игрицама које су намењене вишекорисничком игрању није посвећена већа пажња, па се у овој категорији налазе само две „икс-окс” игрице.

Према нашем мишљењу, ово је одличан пример како се деца могу образовати коришћењем рачунара. Идеално би било када би овај софтверски пакет домаћи програмери (у сарадњи са изворним програмером) прилагодили нашем говорном подручју, али и без тога, овај програм је веома употребљив. Зато позивамо све домаће програмере да се у овом погледу укључе у даљи развој овог програм, а децу позивамо да кроз забаву науче нешто ново.

Претходни део | Наставак

Корисни линкови:

[1] http://sourceforge.net/projects/pysiogame/

[2] https://www.facebook.com/pysiogame

[3] http://www.youtube.com/watch?v=aqr1LqR0RwI