utorak, 28 maja, 2024
Oslobađanje

Slobodan softver za obrazovanje dece (3. deo)

Autor: Aleksandar Stanisavljević

Omnitux

Omnitux je skup obrazovnih programa za decu koji u sebi sadrži više kategorija obrazovnih igara. Prema našoj proceni, ovaj program je namenjen prvenstveno mlađoj deci, uzrasta od dve do četiri godine, ali i malo starijoj deci, uzrasta do osam godina.

Omnitux sadrži više kategorija, od učenja korišćenja miša do učenja matematike i geografije. Rad u programu je maksimalno prilagođen deci, pri čemu je korisnički interfejs veoma zanimljiv i šaren, a učenje je propraćeno i muzikom za decu u pozadini. Takođe, tu su i mnogobrojni propratni zvučni efekti koji signaliziraju da li je zadatak dobro urađen ili ne. Svaka kategorija programa se sastoji iz više potkategorija, a svaka potkategorija sadrži više nivoa, od lakšeg ka težem.

Manipulacija mišem

Manipulacija mišem (engl. mouse manipulation) je prva kategorija igara Omnitux-a. Sastoji se iz četiri potkategorije: životinje (animals), vozila (vehicles), crtanje (drawings) i pejzaži (landscapes). Poenta svih igara ove kategorije je da se ovlada pomeranjem kursora miša po ekranu računara. Naime, nakon što se pokrene neka od igara, dobije se zamagljena slika; cilj svake igre je da se pomeranjem miša otkrije slika u pozadini. Što je nivo teži, slika ima više delova koje je potrebno otkriti.

Učenje

Učenje (learning) bazira se na spoznaji pojave na osnovu zvuka. Ovde postoje tri potkategorije: vozila, zvuci životinja (animal sounds) i muzički instrumenti (musical instruments). Nakon što dete klikne na sličicu koja je zamagljena ona se prikazuje u originalu, a u pozadini se čuje zvuk pojave na slici. Treba imati na umu da, iako je ova kategorija veoma mala, ponovnim pokretanjem ove igre učitavaju se druge pojave iz baze podataka.

Asocijacije

Uz ovaj skup igara, deca mogu da nauče da prepoznaju boje, vozila, životinje i geometrijske oblike. Na primer, kod prepoznavanja geometrijskih oblika, potrebno je prepoznati traženi geometrijski oblik iz skupa geometrijskih oblika.

Kartice za pamćenje

U ovoj kategoriji igara potrebno je naći iste kartice iz skupa kartica. Igra je gotova kada se pronađu sve iste kartice. I ovde postoje potkategorije koje su razvrstane u nivoe. Na primer, najteži treći nivo podrazumeva pronalaženje tri iste kartice iz skupa kartica.

Slagalica

Slagalica (jigsaw puzzles) je osmišljena kao klasična puzzle slagalica, u kojoj je potrebno složiti sve elemente, kako bi se dobila tražena slika. Ova kategorija ima više potkategorija, među kojima su svetski spomenici kulture kao i spomenici kulture u Nemačkoj. Možda je jedina mana to što ne postoji naziv spomenika kulture nakon što se slagalica reši.

Razlike

Ovo je igra za razmišljanje u kojoj su date dve, na prvi pogled identične slike. Potrebno je uočiti detalje na drugoj slici koji se ne nalaze na prvoj.

Brojevi

Brojevi predstavljaju kategoriju igara koja ima za cilj da pomogne deci da nauče osnovne operacije sa malim brojevima. Na primer, na jednoj strani ekrana je data slika sa životinjama, a na desnoj strani su dati brojevi izraženi samostalno ili kroz neku računsku operaciju; cilj je odrediti koliko ima životinja na slici.

Pisanje

Pisanje ima za cilj da upozna decu sa slovima i sa osnovnim rečima. Na ovaj način deca prvo uče slova, a zatim uče i da pišu.

Umetnost

Umetnost je kategorija koju možemo podeliti na dve potkategorije, muziku i spomenike. Potkategorija muzika pruža mogućnost deci da lakše nauče note, ali i da prepoznaju zvuk određenog instrumenta. U potkategoriji spomenici moguće je naučiti gde se koji spomenik nalazi, bilo da se radi o spomenicima u Francuskoj, Nemačkoj, ili o kojim god drugim svetski poznatim spomenicima.

Geografija

Geografija se zasniva na učenju državnih zastava i položaja država u svetu. No, nisu sve države podržane; potkategorije nude samo države centralne Amerike i Kariba, kao i države članice Evropske unije.

Prethodni deo | Nastavak

Korisni linkovi:

[1] http://omnitux.sourceforge.net/

[2] http://sourceforge.net/projects/omnitux/