četvrtak, 20 juna, 2024
Oslobađanje

Slobodan softver za obrazovanje dece (4. deo)

Autor: Aleksandar Stanisavljević

Childsplay

Childsplay predstavlja kolekciju obrazovnih programa namenjenih deci uzrasta do 7 godina. Može da se koristi u predškolskim ustanovama, ali i kod kuće. Sadrži četiri kategorije i više potkategorija.

Memorija

Ovo je najveća kategorija koja u sebi sadrži 5 potkategorija; sve ostale kategorije sadrže po 3 potkategorije. Zasnovana je na pamćenju pojava koje se iskazuje putem povezivanja istih parova iz skupa parova. Parovi se kriju iza kartica. Svaka igra sadrži više nivoa, pri čemu se teži nivo bazira na većem broju kartica.


Kod najtežih nivoa, pored toga što postoji veliki broj parova, postoje i parovi koji su međusobno veoma slični, što dodatno otežava njihovo pronalaženje. Prva potkategorija služi da upozna decu sa načinom igre, na jedan zanimljiv način, upoznavanjem životinja. Druga i treća služe da ih upoznaju sa velikim i malim slovima engleskog alfabeta, četvrta ih upoznaje sa brojevima, a poslednja, peta, im pomaže da razaznaju zvuke, testirajući njihov sluh. Imajući u vidu da najteži nivo potkategorije brojevi sadrži parove sa brojem 20 kao najvećim brojem, ova igra zaista može biti korisna deci predškolskog uzrasta, pripremajući ih na taj način za školu i prve časove matematike.

Miš, tastatura i pamćenje

Igra koja ima za cilj da pomogne deci da ovladaju korišćenjem miša je veoma zanimljivo osmišljena. Počev od najlakšeg nivoa, deca ovladavaju pomeranjem miša i klikom na određenu poziciju na ekranu, da bi kroz naredne nivoe naučili da malo brže, a i dalje precizno pomeraju miša, kao i da koriste dupli klik. Sve ovo je osmišljeno putem igre u kojoj jurite ribe po akvarijumu.


Druga igra u ovoj kategoriji ima za cilj da pomogne deci da nauče da prepoznaju slova engleskog alfabeta i brojeve od 0 do 9. Na ekranu su ispisana slova, ili kombinacija slova i brojeva, a nakon što računar izgovori pojam dete treba da klikne na odgovarajući broj ili slovo. U slučaju da to ne uradi u određenom vremenskom periodu, rešenje će se samo prikazati. Takođe, u slučaju da dete želi ponovo da čuje izgovoreni pojam, to može da uradi klikom na ikonicu zvučnika.


Uz ovaj program, deca mogu savladati prve korake u ovladavanju korišćenja tastature. Dok slova i brojevi „padaju” po ekranu, deca treba da otkucaju na tastaturi ono što vide na ekranu, pri čemu će računar izgovoriti to slovo ili broj. Cilj ove igre je ne dozvoliti da slovo ili broj „padne” ispod ekrana.

Slagalica i prepoznavanje zvuka

Slagalica je igra u kojoj je potrebno napraviti zadatu sliku od delića slike. Pri dnu ekrana je pokazana cela slika, na levoj strani su komadići slike međusobno izmešani, a na desnoj strani polja za slaganje tih komadića. Uz ovu igru deca nastavljaju učenje ovladavanjem miša, a uče i da razmišaljaju logički.


Zvučne asocijacije predstavljaju igru u kojoj je potrebno da prepoznate o kojoj pojavi se radi, bilo da je to zvuk neke životinje, muzičkog instrumenta ili prevoznog sredstva.


U poslednjoj igri ove kategorije, deca mogu da nauče kako da prepoznaju životinje na osnovu njihovog zvuka. Takođe, tu je i naziv životinje sa istaknutim velikim početnim slovom. U slučaju da žele ponovo da čuju zvuk određene životinje kako bi upamtili tu životinju, to mogu da učine klikom na njenu sliku.

Igre

Ovo je poslednja kategorija koja u sebi sadrži 3 igre uz koje deca mogu da se razonode nakon učenja.


Prethodni deo | Nastavak

Koristan link:

[1] http://childsplay.sourceforge.net/