ponedeljak, 22 jula, 2024
Oslobađanje

Slobodan softver za obrazovanje dece (5. deo)

Autor: Aleksandar Stanisavljević

GCompris

GCompris je izuzetno kvalitetan skup obrazovnih programa za decu uzrasta od dve do deset godina.

Ovaj softverski paket je podeljen u osam obrazovnih celina, pri čemu svaka celina ima svoje kategorije, a svaka kategorija svoje potkategorije; potkategorije su zapravo obrazovne igre. Verzija 12.01 ovog softverskog paketa sadrži 124 vežbe (igara), dok najnovija verzija 13.01 sadrži čak 140 vežbi. Takođe, treba napomenuti da svaka vežba ima više nivoa, od najlakšeg do najtežeg. Imajući u vidu da verzija 13.01 još nije ušla u zvanična skladišta programskih paketa stabilnih Ubuntu baziranih izdanja, odlučili smo se da vam predstavimo verziju 12.01 koju možete instalirati iz Ubuntu softverskog centra. Za veliku je pohvalu to što je ovaj softverski paket preveden na srpski jezik. Čak su i neke vežbe lokalizovane, što je zaista ostavilo pozitivan utisak na sve nas. Posebno nas je prijatno iznenadila poruka koja se javlja kada se ovaj softverski paket instalira na Windows sistemu a koja govori o tome da decu treba učiti da koriste slobodan softver.


Pošto upoznavanje sa svim vežbama koje ovaj softverski paket poseduje iziskuje mnogo više prostora nego što je to za ovaj članak rezervisano, stavljeni smo u tešku poziciju da od mnoštva kvalitetnih vežbi izaberemo samo one najbolje. Kako među nama nema mnogo dece, nadamo se da nećemo da napravimo loš izbor, no, u svakom slučaju vam predlažemo, deco, da se i sami upoznate sa svim vežbama koje ovaj veoma zanimljivi softverski paket poseduje.

Otkrij računar

Prva obrazovna celina je posvećena upoznavanju dece sa mišem i tastaturom. Deca najpre uče da pomeraju miša, a zatim uče da koriste jednostruki i dvostruki klik mišem. Zanimljiva je igra u kojoj je potrebno da pingvinu date gol. Ukoliko dvokliknete levim ili desnim tasterom miša, daćete mu gol u levom ili desnom uglu, u protivnom, šutnućete pravo u pingvina i on će odbraniti.

Vežbe za korišćenje tastature su veoma korisne, posebno imajući u vidu da je igra „Jednostavna slova” prilagođena našem ćiriličnom pismu. No, deci će verovatno najzanimljivija igra iz ove kategorije biti „Pošaljite loptu do Pingoslava” u kojoj je potrebno da loptu šutnete pravo ka Pingoslavu, što ćete učiniti ukoliko istovremeno pritisnete levi i desni Shift taster. Takođe, ovo je veoma korisna igra jer će uz pomoć e deca naučiti da koriste više tastera istovremeno, što će im ubuduće i te kako trebati (npr. kopiraj → Ctrl+C, nalepi → Ctrl+V).

Vežbe otkrića

Uz pomoć ovih vežbi deca mogu da nauče da prepoznaju instrument po zvuku, kao i da memorišu melodije. Takođe, mogu da nauče da prepoznaju boje, kao i da testiraju svoje pamćenje. Na primer, u igri „Železnica”, potrebno je da zapamtite kako izgledaju vagon i lokomotive, i da ih nakon toga ponovo sastavite od mnoštva drugih vagona i lokomotiva.

Među ostalim vežbama ove obrazovne celine, posebno se izdvajaju one igre uz pomoć kojih deca mogu da nauče da prepoznaju svoju desnu i levu šaku, kao i da nauče da gledaju u sat. Kod prepoznavanja šake, najpre su date jednostavne slike sa ispruženom šakom, a kasnije je šaka zatvorena i nije u položaju u kojem je lako otkriti da li se radi o levoj ili desnoj šaci.

Kod učenja gledanja u sat, najpre su date lake vežbe u kojima je potrebno postaviti kazaljke analognog sata na pun sat ili pola sata. Kako nivoi odmiču, podataka na analognom satu je sve manje, pa je i snalaženje na njemu sve teže. U najtežem nivou je potrebno da podesite sat tačno u sekundu, pri čemu kazaljke sata oslikavaju realan prikaz analognog časovnika na kome nema brojeva, već samo crtica za minute i sate.

U ovoj obrazovnoj celini se posebno izdvaja kategorija uz pomoć koje deca mogu da nauče Brajevu azbuku, što je za svaku pohvalu autorima GCompris-a. Deca se najpre uče ko je bio Luj Braj, a zatim kroz igre uče i Brajevu azbuku.

Slagalice

Ova obrazovna celina sadrži raznovrsne slagalice, među kojima posebno izdvajamo „Tangram” i „Sudoku”. U igri „Tangram” (koju je autor ovog teksta igrao kao dete, slažući plastične Tangram elemente) je potrebno da uz pomoć definisanih oblika napravite traženu sliku.

U igri „Sudoku” je potrebno da postavite različite elemente u definisana kvadratna polja. U početku su to geometrijski oblici, a kasnije, u težim nivoima, to su brojevi.

Vežbe zabave

Ovaj skup vežbi ima za cilj da zabavi decu putem igara „Fudbal” i „Šestougao”, kao i da im kroz zabavu pomogne da nauče da crtaju (Tuks crtač), pišu, naprave crtež ili animaciju. Takođe, on ih uvodi u svet virtuelnog druženja, popularnog ćaskanja, putem lokalne mreže, sa ostalim drugarima koji u lokalnoj mreži koriste GCompris.

Matematika

Kao veoma važna, ova obrazovna celina se sastoji iz tri skupa igara: prebrojavanje, vežbe računanja i geometrija.

Prebrojavanje je zapravo učenje osnovnih aritmetičkih operacija: sabiranja i oduzimanja. Kroz igru „Dajte Pingoslavu ostatak”, deca uče da koriste novac. Naime, na ekranu je ispisano šta je Pingoslav kupio, koliko to što je kupio košta i koliko vam je on dao novca, a od vas se traži da odredite koliko novca je potrebno da mu vratite (kusur).

Vežbe računanja se sastoje iz skupa vežbi koje su posvećene upoznavanju dece sa osnovnim aritmetičkim operacijama, kao i sa prostim brojevima, jednačinama i nejednačinama.

Geometrija se sastoji igara uz pomoć kojih se deca upoznaju sa osnovnim geometrijskim figurama (krug, kvadrat, pravougaonik…), a zatim uče osnu simetriju putem igre u kojoj se od njih traži da zadatu sliku nacrtaju kao prikaz u ogledalu.

Vežbe čitanja

Ovo je skup igara uz pomoć kojeg deca uče da čitaju, da prepoznaju slova i brojeve. Sve igre su tako osmišljene da deca postepeno stiču znanje. Posebno uče velika, a posebno mala slova, a brojeve uče i kroz napisane reči njihovih vrednosti.

Vežbe iskustva

Ovo su vežbe uz pomoć kojih deca stiču šira znanja vezana za odvijanje procesa ili čitavog niza procesa, kao što su na primer: kružni ciklus vode, električno kolo, obnovljivi izvori energije i sl.

U igri „Upravljajte branom na kanalu”, na jednostavnom primeru je pokazano kako brod treba da pređe branu.

Strategijske igre

Ovo su igre u kojima je prvenstveni cilj zabava, a zatim i učenje kroz zabavu. Na primer, u igri „Poveži 4”, potrebno je da napravite niz od 4 novčića.

GCompris je izuzetno kvalitetan skup obrazovnih igara, možda i najbolji kojeg smo vam do sada predstavili. Posebno je za pohvalu to što je veliki broj igara u potpunosti lokalizovan za naše govorno područje. Jedina mana je to što neke vežbe ne mogu da se igraju dok se ne instaliraju spoljni programi, poput GNU šaha, no, imajući u vidu da smo u testiranju koristili verziju 12.11 a da je trenutna verzija programa 13.11, nadamo se da su ove zavisnosti rešene, a ako nisu, nadamo se da će se uskoro rešiti. U svakom slučaju, smatramo da ovaj obrazovni paket u velikoj meri može da doprinese da deca steknu veliko znanje dok provode slobodno vreme kraj računara.

Prethodni deo | Nastavak

Koristan link:

[1] http://gcompris.net/index-en.html