četvrtak, 23 maja, 2024
Sam svoj majstor

jQuery

Autor: Zlatan Vasović

Uvod

jQuery je veoma popularna JavaScript biblioteka koja omogućava lakši razvoj JavaScript programa za pregledače. jQuery približava napredne JavaScript funkcije novim korisnicima uz jednostavnu sintaksu.

Upotreba

Najčešći razlozi upotrebe jQuery biblioteke su lako upravljanje HTTP zahtevima, događajima u pregledaču (kao što su klik i pritisak na neki taster) i DOM elementima.

jQuery koristi $ kao pseudonim jQuery() funkcije. Naravno, možete dodati novi pseudonim, ako vam je potreban.

Primer 1: AJAX

$.ajax({ // Tip HTTP zahteva type: 'GET', // URL url: '/url', // Log u slučaju da je zahtev uspešan success: function (response) { // ... }, // Log u slučaju da je zahtev neuspešan error: function() { // ... } });

Primer 2: događaji u pregledaču

// Naredbe ako je DOM spreman $( document ).ready(function() { // ... });

Primer 3: DOM

// Uklanjanje sadržaja nekog elementa $('.sidebar').empty();

Način da upotrebite ove funkcije ali bez jQuery biblioteke, možete naći na sajtu http://youmightnotneedjquery.com/.

Alternative

Postoji mnogo drugih JavaScript biblioteka, ali nijedna nema set funkcija kao jQuery.

Najpopularnija alternativa je Zepto (http://zeptojs.com/), minimalistička verzija jQuery-ja koja brzo radi i na mobilnim uređajima. Zepto ima sličan API, slične funkcije, ali uopšteno brže radi u odnosu na jQuery jer nije toliko „glomazan” kao jQuery.

Možete koristiti i neke manje biblioteke samo za specifičnu namenu, kao što su efekti ili upravljanje događajima u pregledaču.

Zaključak

jQuery je veoma kvalitetna JavaScript biblioteka koja može sačuvati sate pisanja koda, ali ipak nije uvek potrebna. Upotreba jQuery-ja samo zbog osnovnih funkcija je besmislena, jer je razlika u veličini koda veoma mala.

Ne zaboravite, jQuery je ipak napisan u JavaScript-u, tako da sve njegove funkcije možete napisati i u „čistom“ JavaScript-u, bez ikakve biblioteke.

Za više informacija pogledajte zvaničan jQuery sajt, http://jquery.com/.