petak, 24 maja, 2024
Uncategorized

VI tekst editor

Autor: Aleksandar Brković

U četvrtom broju smo vam pisali o takozvanom „ratu uređivača teksta” gde smo radili poređenje nekih uređivača. U ovom članku vam predstavljamo konkretno jedan od njih.

Linux distribucije su pogodne za obradu teksta isto kao i drugi operativni sistemi. Postoji više dobrih programa za obradu teksta na Linux platformi, kao što su AbiWord, Koffice paket, OpenOffice i LibreOffice. Pored navedenih programa, tekst se može obrađivati i u terminal modu. Jedan od najpoznatijih uređivača teksta u terminal modu jeste Vi uređivač teksta. Vi je program za obradu teksta bez mnogo funkcija. Njegova glavna odlika je pisanje teksta bez formatiranja, tako da ga drugi program može pročitati. Vi je program koji dolazi iz UNIX-a. Postoji poboljšana verzija koja se naziva Vim. Problem sa ovim uređivačem je što ga mnogi ljudi ne vole. Korisnik je prinuđen da zapamti mnogo kombinacija tastera da bi bio u mogućnosti da uradi stvari koje bi neki drugi uređivač tekstova uradio mnogo lakše.

Vi uređivač tekstova je praktičan u situaciji kada je potrebno brzo uneti promene u tekstualnu datoteku ili napisati kratku belešku. Sa druge strane, postoje korisnici koji uz pomoć ovog uređivača rade komplikovane stvari, čak i dizajniranje web strana. Ovaj editor je takođe veoma efikasan i za poređenje šablona, konstruisanje makroa i izvršavanje shell komandi iz uređivača. Navedeni uređivač je full-screen uređivač, koji funkcioniše nad čitavom datotekom odjednom, koristeći pri tome ceo ekran terminalnog prozora. Dozvoljava kretanje kroz datoteku i izvođenje promena na različitim lokacijama za vreme iste sesije.

Display je orijentisan a program interaktivan. Vi tekstualni uređivač omogućava korisniku da stvori, modifikuje i memoriše datoteke na računaru, a sve preko terminala. Prilikom korišćenja ovog programa, terminal deluje kao prozor u kome se vidi datoteka koja se uređuje. To je vidljiv deo teksta koji može da se izmeni uz pomoć komandne sekvence. Nakon izvršenja komandne sekvence, promene koje je inicirao korisnik, biće vidljive na ekranu nakon završetka procesa. Kada se pozove Vi uređivač teksta, privremena radna površina koja se otvara, naziva se buffer. Ovaj buffer ili radni prostor je na raspolaganju sve vreme dok se koristi tekstualni uređivač. Korisnik može u njega da stavi datoteku koja se već nalazi u računaru, ili da kreira novu datoteku. Nakon što korisnik napusti uređivač, privremeni buffer će biti odbačen.

Organizacija Vi uređivača teksta

Vi je sofisticiran uređivač sa širokim spektrom komandi. Ipak, osnova struktura je jednostavna. Postoje dva osnovna moda koja se koriste u radu sa uređivačem. Prvi mod je komandni mod ili komandni režim, a drugi mod je režim unosa teksta.

Komandni mod je početno stanje na koje se nailazi kada se Vi uređivač poziva iz UNIX ljuske. To je stanje koje je spremno za prijem uputstava o tome, kakvu akciju je potrebno izvršiti. Najčešće su to skrolovanje, pretraga teksta, pomeranje kursora, prelazak na režim unosa teksta, umetanje teksta, brisanje linije, reči ili znakova, menjanje linije reči ili znakova i slično.

Režim unosa teksta je druga strana Vi uređivača. Režimu unosa teksta se može pristupiti samo iz komandnog režima. Korisnici koji umeju da razdvoje ova dva režima rada, vrlo brzo će savladati kontrolu ovog uređivača tekstualnih datoteka. Nakon što iz komandnog moda korisnik uđe u režim unosa teksta, sve naknadno otkucano u terminalu će se direktno odraziti na datoteku.

Prilikom uređivanja neke datoteke, korisnik dolazi u situaciju da se kreće napred i nazad između komandnog režima i režima za unos teksta. Na primer, korisnik može da odluči da promeni reč u jednoj rečenici (mod unosa teksta), pa zatim da se pomeri na kraj datoteke (komandni režim), doda još jednu stranicu teksta (režim za unos teksta), pa onda ispravi neke greške u kucanju (režim unosa teksta), pomeri se na sredinu teksta (komandni režim), pa tu onda ubaci novu rečenicu (režim unosa teksta). Mnogim korisnicima će ovo zvučati komplikovano, međutim nije tako. Ovo je mnogo lakše uraditi, nego čitati.

Najčešća greška koju korisnici naprave prilikom rada sa Vi tekstualnim uređivačem, jeste da zaborave u kome režimu rada se trenutno nalaze. Ova zaboravnost dovodi do toga da korisnici pokušaju da izdaju komandu dok se nalaze u modu za unos teksta. Ovo rezultira čudnom kombinacijom znakova koji se pojave u terminalu, što natera korisnika da uputi niz negativnih reči na račun ovog tekstualnog uređivača. Ukoliko se pojavi nedoumica u kome režimu rada se trenutno nalazite, pritisnite ESC tipku koja se nalazi u gornjem levom uglu tastature. Na ovaj način se vraćate u komandni režim i znaćete gde se nalazite.

Vi uređivač teksta poseduje naprednu funkciju koja omogućava korisniku da izmeni više datoteka odjednom. Mogućnost pristupa ka više datoteka bez napuštanja tekstualnog editora dozvoljava korisniku da potraži informacije u drugoj datoteci, bez napuštanja uređivača. Datoteke se otvaraju u istom uređivaču i mogu da dele iste imenovane buffer-e, čime se omogućava deljenje teksta i njegov prenos između datoteka.

Ukoliko koristite neki od jednostavnih uređivača za unos teksta, kao što su Gedit, Mousepad, Leafpad, Kate, preporučujemo vam da isprobate Vi uređivač teksta. Rad sa ovim uređivačem nije toliko težak, kao što izgleda na prvi pogled. Nadamo se da će ovaj tekst zainteresovati naše čitaoce da učine takav korak.

Korisni linkovi:

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Vi
[2] https://engineering.purdue.edu/ECN/Support/KB/Docs/ViTextEditorTutorial/printerfriendly