ponedeljak, 22 jula, 2024
Oslobađanje

Demokratija zahteva slobodan softver

Autor: Matijas Kiršner

Preveo i adaptirao: Dejan Maglov

Tehnologija je kroz istoriju uticala na društvo. Čitanje, pisanje, aritmetika, poljoprivreda, štampa i radio su primeri izuma koji su promenili naš način shvatanja trgovine, umetnosti i nauke. Softver je sa kulturološkog stajališta najvažnija tehnologija 21. veka. Free Software Foundation Europe (FSF Europe) obavezala se da obezbedi ljudima u našem društvu pravo da oblikuju ovu tehnologiju po svojim potrebama.

Danas je nemoguće zamisliti svakodnevni život bez softvera. Većina nas ne može da provede nijedan dan bez korišćenja softvera. Ljudi koriste softver na radnom mestu (radna stanica), na laptopu i na mobilnim telefonima. Softver se takođe nalazi i na manje očiglednim mestima kao što su vozovi, automobili, televizori, veš-mašine, frižideri, i mnogi drugi uređaji. Većina od ovih uređaja ne može da funkcioniše bez softvera. Bez softvera ne bismo mogli pisati pisma, telefonirati, ići u kupovinu ili putovati kao što smo navikli. Softver je centralni instrument našeg društva. Kada drugi kontrolišu alat tako važan za nas kao što je softver, oni mogu da izvrše veliki uticaj na naše akcije. Ko kontroliše pretraživač, koji mi koristimo, određuje šta ćemo pronaći. Onaj ko kontroliše našu elektronsku poštu, ima priliku da nas cenzuriše. Jednostavno rečeno, kontrola komunikacionog servisa podrazumeva sposobnost odlučivanja ko može da razmenjuje, šta i sa kim. Slično, onaj koji odlučuje kako softver funkcioniše, ima veliki uticaj na to kako živimo i šta radimo.

U modernim demokratijama moć je odvojena. Mi delimo vlast na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast i svaka ima svoju posebnu instituciju. Osim toga mi delimo odgovornost na nekoliko nivoa nadležnosti, odnosno na centralnu vladu, regionalne vlade i lokalne samouprave. Ključna funkcija slobode štampe je da nas štiti od formiranja informativnog monopola, gde bi previše moći bilo koncentrisano u rukama manjine. Ključna korist efikasne demokratije je da možete dati bilo kakvu funkciju unutar demokratskog sistema i vašem najvećem političkom protivniku. (Poslednja rečenica je ključna za shvatanje savremene demokratije. Ovo je ideal koji su dostigle sve najveće kapitalističke demokratije. Ideal je stvoriti privid demokratije kod kojeg izgleda da narod bira svoju vlast, a u stvari, ko god je na vlasti, ništa se ne menja, barem ništa ključno. To nije problem ako postoji konsenzus oko nacionalnih interesa koje niko ne sme da ugrozi, ali u svim ostalim slučajevima ovakva demokratija može da stvori samo problem. – prim. prev.)

Veoma je opasno za demokratiju da softver, kritični društveni instrument, bude pod kontrolom male grupe moćnika. (Ovde je ključ softver, ali to isto važi i za energiju, ključne sirovine, hranu i lekove. To su ključni centri moći u današnjoj demokratiji a ne političari. – prim.prev.) Ne samo da naša komunikacija zavisi od softvera, već zavisi i veliki deo infrastrukture društva. FSF Europe želi da zastupa interese korisnika računara, a da se izbori da u budućnosti kontrolu nad softverom imaju svi. Društvo ne sme sebi da priušti da bude zavisno od privatnih interesa kada je u pitanju alat tako važan kao što je softver.

Naše društvo mora da obezbedi da svako ima priliku da oblikuje softver po svojoj meri. To pretpostavlja da imamo slobodu da koristimo softver za bilo koju svrhu, da proučavamo kako softver radi, da ga delimo sa drugima, i sami poboljšavamo.

  • Pravo na korišćenje: Predstavlja slobodu upotrebe softvera za bilo koju svrhu bez ograničenja (na primer zabrane korišćenja u komercijalne ili poslovne svrhe). To obezbeđuje mogućnost pojedincu da doprinosi zajednici.
  • Pravo na proučavanje: To je pravo na slobodu proučavanja kako softver funkcioniše, odnosno izvorni kod, što predstavlja srž za razumevanje rada računara.
  • Pravo na deljenje: Sloboda deljenja softvera omogućuje da možemo pomoći drugima tako što bismo najbolji softver delili sa njima.
  • Pravo na unapređenje: Na kraju, društvo mora imati slobodu da modifikuje softver, menja ga u svrhu unapređenja i prilagođavanja ličnim potrebama.

Softver koji poštuje ove četiri slobode, jeste slobodan softver.

Demokratskom društvu su potrebni čvrsti temelji. Jedna od tih fundamenata je slobodan softver.

Literatura: https://fsfe.org/freesoftware/society/democracy.en.html