četvrtak, 20 juna, 2024
Mobilni kutak

Android Studio

Autor: Stefan Nožinić

Android je već odavno zauzeo ogroman procenat tržišta mobilnih uređaja i mnogo je aplikacija razvijeno za njega. Ako ste se ikada bavili razvojem aplikacija za Android uređaje, onda ste najverovatnije za to koristili Eclipse i ADT dodatak za isti, koji vam je to olakšao. Možemo se zapitati kako je Google toliko forsirao Eclipse, umesto da je napravio svoje okruženje. Posle toliko vremena, zasebno okruženje je stiglo.

Android Studio u trenutku pisanja ovog članka je još uvek u beta fazi, ali se dosta dobro razvija i već je upotrebljiv. Baziran je na IntelliJ IDEA. On pruža nove mogućnosti koje ADT dodatak za Eclipse nije pružio i postaće zvanično razvojno okruženje čim bude gotova prva stabilna verzija.Neke od karakteristika su:

1. Sistem izgradnje baziran na Gradle-u umesto na ant-u.

2. Generisanje više varijanti APK arhiva u zavisnosti od uređaja.

3. Urednik grafičkog interfejsa sa podrškom izmene tema.

4. Alati za proveru kompatibilnosti sa različitim verzijama.

5. Alati za merenje performansi.

6. Potpisivanje aplikacija.

7. …

Migracija na Android Studio

Kao što smo već pomenuli, Android Studio je baziran na sistemu izgradnje Gradle, a ne ant. To znači da je potrebno prebaciti naše projekte na novi sistem. ADT dodatak za Eclipse u verzijama posle 2.2 ima opciju eksportovanja projekta sa novim Gradle sistemom, pa je samo potrebno da uradimo nadogradnju dodatka ako već nemamo noviju verziju. Bitno je napomenuti da će Android Studio raditi i sa starim ant sistemom, ali se preporučuje prelazak na novi sistem kako bismo bili u mogućnosti da koristimo neke dodatne i naprednije opcije u budućnosti.

Upotreba

Android Studio nam omogućava kreiranje aplikacije za različite tipove uređaja. Ovako je moguće pravljenje aplikacija za telefon, tablet, TV, Google naočare i Google Wear. Čarobnjak za pravljenje novog projekta nudi izbor za koji uređaj želimo da pravimo našu aplikaciju, a time će nas upitati koju verziju API-a želimo da koristimo. Pored ovih mogućnosti, u čarobnjaku imamo i opcije da izaberemo određeni Activity, i podesimo ga po našoj volji.

Posle kreiranja projekta, potrebno je primetiti da je struktura direktorijuma malo drugačija, nego do sada u Eclipse-u. Za ovo je „kriv“ Gradle sistem izgradnje, koji se koristi u Android Studio-u. U principu, sve funkcioniše kao i do sada, samo su neki direktorijumi premešteni u „src/“, pa je tako lakše snalaženje. Ovo će puno pojednostaviti rad na projektu, u smislu da programeri neće biti zbunjeni koje datoteke mogu da menjaju, a koji se menjaju/pišu prilikom izgradnje izvršnih datoteka.

Iz samog programa, moguće je direktno kreiranje virtuelnih uređaja, koji služe za pokretanje aplikacije u emulatoru u slučaju da ne želimo da je pokrenemo na fizičkom uređaju. Ovo je korisno u slučajevima kada nemamo određenu verziju Android-a na fizičkom uređaju, a želimo da testiramo rad naše aplikacije na toj verziji.

Dodavanje novih datoteka je postalo zaista jednostavno. Potrebno je samo kliknuti na određeni direktorijum u projektu, i pritisnuti kombinaciju tastera ALT + INSERT, i Android Studio će se postarati da pokrene čarobnjaka za kreiranje određenog tipa datoteka. Na primer, ukoliko selektujemo „layout/“ direktorijum, Android Studio će ponuditi kreiranje novog Activity-ja.

Uklanjanje grešaka je moguće pozivanjem adb logcat iz samog okruženja, i time dobijamo log poruke koje beleže aplikacije na uređaju ili emulatoru.

Zaključak

Pravo je čudo da Google nije ranije uradio ovakvu platformu, s obzirom na to da razvoj Android aplikacija postaje sve učestaliji i da su se mnogi problemi Eclipse-a sa dodatkom počeli nazirati kada je reč o kompleksnijim projektima. Android Studio nudi jednostavnost korišćenja, a opet mnogo više mogućnosti nego prethodni podržani pristup razvoja (Eclipse sa dodatkom za razvoj Android aplikacija).