LaTeX prezentacija – Beamer (2. deo)

Autor: Stefan Nožinić

U prošlom broju smo se upoznali sa time šta je Beamer i koja je njegova glavna namena. Kao što smo i napisali, ovaj LaTeX paket služi za laku, brzu i jednostavnu, kao i minimalistički orijentisanu izradu prezentacija korišćenjem samo vašeg omiljenog urednika teksta i jedne komande u konzoli.

U ovom delu se upoznajemo malo detaljnije sa ovim paketom i objašnjavamo njegove osnovne mogućnosti kroz primere.

Frejmovi

Kao i svaka prezentacija, i ova ima svoje slajdove. To su pojedinačne stranice PDF izlaznog dokumenta koje se mogu menjati u modu punog ekrana u nekom čitaču PDF dokumenata.

U Beamer-u slajdovi se nazivaju frejmovi i svaki frejm se nalazi u jednom frame bloku. Sledi primer sa dva frejma.

\documentclass{beamer}

\begin{document}
\begin{frame}{Prvi slajd}
Ovo je prvi slajd.
\end{frame}

\begin{frame}{Drugi slajd}
Ovo je drugi slajd.
\end{frame}

\end{document}

Kada ovo pretvorimo u PDF, dobijamo fajl od dve stranice, odnosno dva slajda.

Za svaki fajl možemo opciono podesiti i naslov.

Frejmovi se mogu pisati i skraćeno, upotrebom frame komande, pa tako možemo napisati sledeće:

\documentclass{beamer}

\begin{document}

	\frame{
		\frametitle{Naslov za prvi frejm}
		Tekst za prvi frejm.....
	}
	\frame{
		\frametitle{Naslov za drugi frejm}
		Tekst za drugi frejm....
	}

\end{document}

Ovakva upotreba je mnogo češća i jednostavnija od prethodne, a i preglednija je.

Često u slajdovima imamo potrebu da koristimo izlistavanja, a to možemo učiniti upotrebom itemize bloka.

Primer:

\documentclass{beamer}

\begin{document}
\begin{frame}
	\begin{itemize} 
		\item Stavka 1 
		\item Stavka 2 
		\item ....
	\end{itemize}
\end{document}
\end{frame}

Kao što možemo primetiti, ovde je potrebno koristiti uobičajeno itemize okruženje, što znači da Beamer nasleđuje komande i okruženja iz običnih LaTeX dokumenata koje smo navikli da pišemo.

Matematičke formule

Segment gde se vidi jasna prednost LaTeX paketa, jeste upravo jednostavno pisanje matematičkih formula. Kao i u ostalim LaTeX dokumentima, i u prezentacijama je moguće pisati matematičke formule upotrebom $ i $$ znakova.

Primer:

\documentclass{beamer} 

\begin{document}

	\begin{frame}{Prvi frejm} 
		\begin{itemize} 
			\item Prva jednačina: $ a = b + c $ 
			\item Druga: $$ x^2 + y^2 = z^2 $$
		\end{itemize}
	\end{frame}

\end{document}

U ovom članku smo se više upustili u sâmo istraživanje mogućnosti i videli smo da Beamer ne donosi ništa specijalno novo, već nam omogućava da postojeću moć LaTeX-a koristimo i za izradu prezentacija. U narednom broju ćemo govoriti o još nekim mogućnostima ovog paketa i već tada ćete biti spremni da napravite svoju prvu prezentaciju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.