LaTeX презентација – Beamer (2. део)

Аутор: Стефан Ножинић

У прошлом броју смо се упознали са тиме шта је Beamer и која је његова главна намена. Као што смо и написали, овај LaTeX пакет служи за лаку, брзу и једноставну, као и минималистички оријентисану израду презентација коришћењем само вашег омиљеног уредника текста и једне команде у конзоли.

У овом делу се упознајемо мало детаљније са овим пакетом и објашњавамо његове основне могућности кроз примере.

Фрејмови

Као и свака презентација, и ова има своје слајдове. То су појединачне странице PDF излазног документа које се могу мењати у моду пуног екрана у неком читачу PDF докумената.

У Beamer-у слајдови се називају фрејмови и сваки фрејм се налази у једном frame блоку. Следи пример са два фрејма.

\documentclass{beamer}

\begin{document}
\begin{frame}{Prvi slajd}
Ovo je prvi slajd.
\end{frame}

\begin{frame}{Drugi slajd}
Ovo je drugi slajd.
\end{frame}

\end{document}

Када ово претворимо у PDF, добијамо фајл од две странице, односно два слајда.

За сваки фајл можемо опционо подесити и наслов.

Фрејмови се могу писати и скраћено, употребом frame команде, па тако можемо написати следеће:

\documentclass{beamer}

\begin{document}

	\frame{
		\frametitle{Naslov za prvi frejm}
		Tekst za prvi frejm.....
	}
	\frame{
		\frametitle{Naslov za drugi frejm}
		Tekst za drugi frejm....
	}

\end{document}

Оваква употреба је много чешћа и једноставнија од претходне, а и прегледнија је.

Често у слајдовима имамо потребу да користимо излиставања, а то можемо учинити употребом itemize блока.

Пример:

\documentclass{beamer}

\begin{document}
\begin{frame}
	\begin{itemize} 
		\item Stavka 1 
		\item Stavka 2 
		\item ....
	\end{itemize}
\end{document}
\end{frame}

Као што можемо приметити, овде је потребно користити уобичајено itemize окружење, што значи да Beamer наслеђује команде и окружења из обичних LaTeX докумената које смо навикли да пишемо.

Математичке формуле

Сегмент где се види јасна предност LaTeX пакета, јесте управо једноставно писање математичких формула. Као и у осталим LaTeX документима, и у презентацијама је могуће писати математичке формуле употребом $ и $$ знакова.

Пример:

\documentclass{beamer} 

\begin{document}

	\begin{frame}{Prvi frejm} 
		\begin{itemize} 
			\item Prva jednačina: $ a = b + c $ 
			\item Druga: $$ x^2 + y^2 = z^2 $$
		\end{itemize}
	\end{frame}

\end{document}

У овом чланку смо се више упустили у сâмо истраживање могућности и видели смо да Beamer не доноси ништа специјално ново, већ нам омогућава да постојећу моћ LaTeX-а користимо и за израду презентација. У наредном броју ћемо говорити о још неким могућностима овог пакета и већ тада ћете бити спремни да направите своју прву презентацију.