subota, 20 aprila, 2024
Predstavljamo

rEFInd

Autor: Stefan Nožinić

Uvod

rEFInd je softverska aplikacija za EFI (Extensible Firmware Interface) sisteme koja omogućava izbor više operativnih sistema na jednostavan način. Ovo je samo upravnik buta (boot) i u ovom broju vam predstavljamo o kakvom projektu je reč i kako se može primeniti.

Šta je (U)EFI?

Pre nego što predstavimo sam projekat, trebalo bi prvo da skrenemo pažnju i detaljnije da predstavimo problematiku. EFI je nastao kao zamena za dosadašnji BIOS (Basic Input/Output System) i razvila ga je kompanija Intel. Ovaj pristup je kasnije zamenjen UEFI standardom. EFI tehnologija ima prednost u slučajevima kao što su:

  • Pokretanje sistema na diskovima preko 2TB memorije korišćenjem GPT tehnologije.
  • Nezavisnost od specifične arhitekture procesora.
  • Modularan dizajn.
  • Dobro okruženje pre učitavanja operativnog sistema što podrazumeva i mrežnu podršku.

Tehnologija omogućava upotrebu 32-bitnih i 64-bitnih adresa na procesorima koji to podržavaju. Ranije, BIOS tehnologija to nije omogućila, već se uvek koristila 16-bitna implementacija iz istorijskih razloga.

Particiona šema

EFI tehnologija ima drugačiju šemu particija. Dok je stari pristup podržavao samo MBR (Master Boot Record) šemu, nova tehnologija podržava GPT šemu koja omogućava veći broj primarnih particija. Sa starim pristupom taj broj bio je ograničen na četiri primarne particije, od kojih je svaka morala da ima kapacitet manji od 2TB.

Aplikacije

UEFI podržava izradu aplikacija koje bi se pokretale nezavisno od operativnog sistema. Ove aplikacije se mogu naknadno instalirati. Primer takvih aplikacija su pokretači (loader) operativnih sistema kao i upravnici butovanja.

EFI sistemska particija

EFI podržava posebnu particiju za smeštanje raznih potrebnih informacija kao što su potrebni podaci za rukovanje računarom i specifične aplikacije. Ova particija je najčešće FAT32 sistem datoteka.

But menadžer i but louder – ima razlike

Od popularizacije GRUB upravnika mnogi korisnici su ostali bez objašnjenja kakva je razlika između but loudera (boot loader) i but menadžera (boot manager). Ovo se dešava jer GRUB pruža obe usluge u sklopu jednog programa, pa se time teže vidi razlika između ova dva pojma. But menadžer je upravnik pomoću kojeg je moguće izabrati operativni sistem za pokretanje. On ne zna ništa specijalno o operativnom sistemu, pa time ne zna ni kako da ga pokrene. On samo zna da treba da pokrene but louder za taj sistem. Kada je sistem izabran, pokreće se specifičan but louder za taj sistem koji je zadužen za dalji proces pokretanja kernela. Za razliku od GRUB upravnika, rEFInd pruža samo usluge but menadžera, što u početku može zvučati poražavajuće za ovaj projekat. Kada uzmemo u obzir da većina sistema danas ima but louder u sklopu kernela (uključujući i Linuks od novijih izdanja) ovaj problem je prevaziđen.

Instalacija

rEFInd postoji kao .deb i kao .rpm paket, ali postoji i zapakovan kao .zip arhiva. Zahvaljujući tome, paket je moguće instalirati upotrebom dpkg komande na distribucijama baziranim na Debijanu kao i upotrebom rpm komande na distribucijama koje koriste taj način pakovanja paketa. Za Ubuntu postoji i PPA repozitorijum pa, rEFInd može biti instaliran na sledeći način:

sudo apt-add-repository ppa:rodsmith/refind sudo apt-get update sudo apt-get install refind

Nezavisno od toga koji način od gore opisanih koristite, rEFInd će automatski biti prebačen na ESP i biti postavljen kao podrazumevani upravnik.

Konfiguracija

rEFInd bi trebalo da vam pruži zadovoljavajuću funkcionalnost bez dodatne konfiguracije posle instalacionog procesa. On će automatski detektovati loudere operativnih sistema korišćenjem pretrage po svim particijama koje prepozna. U slučaju da ste napredniji korisnik i da želite da modifikujete ponašanje rEFInd-a, to možete uraditi izmenom njegove konfiguracione datoteke. Postoji globalna konfiguracija i konfiguracija za svaki sistem posebno. Ovaj tekst bi postao previše dugačak kada bismo ulazili u detalje same konfiguracije pa vam zato preporučujemo, ako imate potrebu za dodatnom konfiguracijom, da posetite dokumentaciju projekta ili, ako imate neke nedoumice, da kontaktirate s nama preko naše e-pošte.

Za kraj

Želeli bismo da ovaj tekst zaključimo ocenom da je ovaj projekat dosta zanimljiv, da pruža zadovoljavajuću funkcionalnost i da omogućava korisnicima koji koriste ovaj sistem pokretanja lako pokretanje svojih operativnih sistema. Još jednom želimo da vam skrenemo pažnju da nam se obratite i ukažete ako smo nešto važno propustili da pomenemo ili ako nam se negde potkrala greška.

http://www.rodsbooks.com/refind/