četvrtak, 23 maja, 2024
Kako da...?

Numerička obrada i simulacije (8. deo)

Autor: Stefan Nožinić

Šta dalje?

U ovom, poslednjem članku ovog serijala Vam dajemo primere i ideje kako biste mogli da nastavite istraživanje i učenje ako vas ova oblast zanima.

Mašinsko učenje

Mašinsko učenje podrazumeva statističku obradu podataka koja se kasnije primenjuje na prepoznavanje obrazaca od strane računara. Ovo podrazumeva da računar može da prepoznaje neke njemu naizgled netrivijalne stvari poput lica, glasa, objekata na slici pa sve do predviđanja temperature i stanja na berzama. Postoje razne metode mašinskog učenja, od skrivenih Markovljijevih modela pa sve do neuronskih mreža. Nedavno je posebno aktuelna oblast dubinsko učenje.

Vizuelizacija podataka

Danas su podaci svuda oko nas i svima su dostupni. Problem je dobro organizovati podatke i zaključiti nešto smisleno od njih. Vizuelizacija se bavi upravo tom tematikom. Ovo je jedna od oblasti gde je potrebno imati malo i umetničkog dara kako biste određenu pojavu što bolje prikazali.

Simulacije fizičkih sistema

O ovome smo već dosta pisali. Simulacije fizičkih sistema imaju veliku ulogu u raznim drugim oblastima. Pre svega u elektronici, mehanici, meteorologiji, ali i u industriji video igara gde je realan doživljaj veoma važan kako bi se igrač osećao što zadovoljnije.

Šta preporučujemo za čitanje?

U ostatku teksta vam navodimo literaturu za koju mislimo da dobro objašnjavaju ove oblasti:

C. M. Bishop – Pattern recognition and machine learning – knjiga objašnjava različite metode mašinskog učenja. Veoma je bogata sadržajem i daje dobre primere gde se svaki metod primenjuje.

H. Beigi – Fundamentals of speaker recognition – objašnjava metode prepoznavanja govora i govornika.

L. Deng D. Yu – Deep learning methods and applications – uvodi čitaoce u oblast dubinskog učenja koje je danas dosta popularno.

M. Sonka V. Hlavac R. Boyle – Image processing analysis and machine vision – prikazuje razne metode obrade slike i računarske vizije.

S. Z. Li A. K. Jain – Handbook of face recognition – priručnik koji sadrži metode za prepoznavanje i detekciju lica.

D. Bindel J. Goodman – Principles of scientific computing – daje prikaz numeričke obrade sa detaljnim objašnjenima različitih metoda i analizama grešaka.

S. R. Buss – 3D computer graphics – a mathematical introduction with OpenGL – jedan deo dosta dobro objašnjava matematički deo linearnih transformacija i njihovu primenu u izradi igara.