utorak, 28 maja, 2024
Puls slobode

LUGoNS manifest

U današnje vreme informaciono društvo ne može više ni da se zamisli bez računara. Moguća primena automatizovane obrade i prenosa podataka predstavlja šansu, ali i rizik za pojedince i društvo. Korak ka informacionom društvu zahteva “pravo” da komunicira na globalnom nivou uz nesmetanu komunikaciju. LUGoNS (eng. Linux User Group of Novi Sad), kao jedna od najstarijih hakerskih zajednica na našim prostorima, pored zalaganja za podsticanje korišćenja GNU/Linuks operativnog sistema, promovisanja i širenja slobodnog sofvera (eng. FLOSS – Free/Libre and Open Source software), ima takođe za cilj da prati i izučava razvoj novih tehnologija, kao i da bude njihov posrednik u tehničkom i socijalnom aspektu.

Hakerska zajednica je zajednica ljudi bez obzira na starost, pol, poreklo i socijalni status, koja promoviše odgovornu slobodu i bavi se uticajem tehnologije na društvo i pojedinačna živa bića, i pospešuje njihov dalji razvoj znanja.

Haker (eng. Hacker) je osoba koja poseduje izvanredno znanje iz oblasti računara, softvera i hardvera. Ova reč se danas pogrešno koristi i sinonim je za korisnika koji bez dozvole želi da pristupi nekom računaru, internet resursu ili samo želi da zaguši saobraćaj i onemogući trenutno korišćenje određenog servisa. Hakeri obično poseduju veoma visok nivo intelektualne svesti i njihova moralna načela posvećena su najvišim ciljevima modernog društva.

Hakerska etika temelji se na razmeni stručnog znanja i pisanju slobodnog softvera radi lakšeg pristupa informacijama. Hakeri poštuju etiku, bore se protiv virtuelnih kriminalaca i rade na otkrivanju sigurnosnih propusta u sistemima kako bi ih što bolje zaštitili.

Osnove hakerske etike – motivacija i granica:

  • Pristup računarima i svemu što može da pokaže kako ovaj svet funkcioniše, treba da bude neograničen i potpun.
  • Informacije treba da budu slobodne.
  • Sudi o hakerima na osnovu njihovoga rada, a ne na osnovu kriterijuma kao što su izgled, starost, poreklo, pol ili društveno opredeljenje.
  • Ne preturaj po podacima drugih.
  • Koristi javne informacije, privatne štiti.
  • Računari mogu da poboljšaju i unaprede kvalitet života.
  • Pomoću računara, misao i ideja mogu da se pretvore u kreativnu umetnost.

“Svaka je revolucija na početku bila samo misao u glavi jednog čoveka, a kada se ta ista misao pojavila i u drugom čoveku, dobili smo ključ za novo doba.” – Ralf Valdo Emerson