ЛУГоНС манифест

У данашње време информационо друштво не може више ни да се замисли без рачунара. Могућа примена аутоматизоване обраде и преноса података представља шансу, али и ризик за појединце и друштво. Корак ка информационом друштву захтева “право” да комуницира на глобалном нивоу уз несметану комуникацију. ЛУГоНС (енг. Linux User Group of Novi Sad), као једна од најстаријих хакерских заједница на нашим просторима, поред залагања за подстицање коришћења ГНУ/Линукс оперативног система, промовисања и ширења слободног софвера (енг. FLOSS – Free/Libre and Open Source software), има такође за циљ да прати и изучава развој нових технологија, као и да буде њихов посредник у техничком и социјалном аспекту.

Хакерска заједница је заједница људи без обзира на старост, пол, порекло и социјални статус, која промовише одговорну слободу и бави се утицајем технологије на друштво и појединачна жива бића, и поспешује њихов даљи развој знања.

Хакер (енг. Hacker) је особа која поседује изванредно знање из области рачунара, софтвера и хардвера. Ова реч се данас погрешно користи и синоним је за корисника који без дозволе жели да приступи неком рачунару, интернет ресурсу или само жели да загуши саобраћај и онемогући тренутно коришћење одређеног сервиса. Хакери обично поседују веома висок ниво интелектуалне свести и њихова морална начела посвећена су највишим циљевима модерног друштва.

Хакерска етика темељи се на размени стручног знања и писању слободног софтвера ради лакшег приступа информацијама. Хакери поштују етику, боре се против виртуелних криминалаца и раде на откривању сигурносних пропуста у системима како би их што боље заштитили.

Основе хакерске етике – мотивација и граница:

  • Приступ рачунарима и свему што може да покаже како овај свет функционише, треба да буде неограничен и потпун.
  • Информације треба да буду слободне.
  • Суди о хакерима на основу њиховога рада, а не на основу критеријума као што су изглед, старост, порекло, пол или друштвено опредељење.
  • Не претурај по подацима других.
  • Користи јавне информације, приватне штити.
  • Рачунари могу да побољшају и унапреде квалитет живота.
  • Помоћу рачунара, мисао и идеја могу да се претворе у креативну уметност.

“Свака је револуција на почетку била само мисао у глави једног човека, а када се та иста мисао појавила и у другом човеку, добили смо кључ за ново доба.” – Ралф Валдо Емерсон