Cherokee web server

Autori: Milutin Gavrilović, Zlatan Vasović

Prvo, par neophodnih paketa:

sudo aptitude install cherokee php5 php5-mysql php5-cgi mysql-server mysql-client

Za MySQL server je potrebno uraditi proceduru iz lamp oblasti (LiBRE! 07 – https://libre.lugons.org/), zatim kreirati cherokee web direktorijum i promeniti dozvole i vlasništvo (ownership):

sudo mkdir -p /home/www/cherokee sudo chown -R www-data:www-data /home/www/cherokee

U konfiguracionoj datoteci (/etc/cherokee/cherokee.conf) važne su sledeće linije, ukoliko ovaj server kombinujemo sa već postojećim (apache2, nginx…), jer je i cherokee po default-u na portu 80, pa liniju gde piše port = 80, promenimo u na primer port = 8050

server!bind!1!port = 80 vserver!1!directory_index = index.html vserver!1!document_root = /home/www/cherokee vserver!1!rule!4!document_root = /home/www/cherokee/cgi-bin

Razvojna (SVN) verzija

Napomene:
* Ovo je nestabilna verzija i nije preporučeno instalirati je na produkcijskim mašinama.
* Za instalaciju razvojne verzije potreban je svn paket/program → http://subversion.apache.org/.

Listanje dostupnih modula:

svn list svn://svn.cherokee-project.com/

Proveravanje izvora prvi put iz skladišta:

svn co svn://svn.cherokee-project.com/cherokee/trunk cherokee

Ukoliko želimo da ažuriramo izvore:

svn up cherokee

Sada je došao red na kompajliranje koje se koristi i za stabilnu verziju.

Moguće je da će nam trebati mini-konfiguracija pre instalacije. Ona nije obavezna.

Generisanje nedostajućih datoteka možemo izvršiti komandom:

./autogen.sh

Primer:

./autogen.sh --prefix=/usr    --sysconfdir=/etc \ --localstatedir=/var --enable-trace

Prelazimo na klasičnu instalaciju. Proces za sisteme koji koriste APT (Debian/Ubuntu i druge distribucije) je opisan gore.

* Preuzmite Cherokee sa zvaničnog sajta → http://www.cherokee-project.com/downloads.html.
* Zatim konfiguracija (možemo je izmeniti ukoliko želimo):

./configure --prefix=/usr --localstatedir=/var --sysconfdir=/etc

Primer složenije konfiguracije je:

./configure --localstatedir=/var   \ --prefix=/usr      \ --sysconfdir=/etc    \ --with-wwwroot=/home/www/cherokee

Ipak, preporučujemo ne raditi složeniji ./configure, već podesiti /etc/cherokee/cherokee.conf po uputstvu za stabilnu verziju.
* Kompajliranje!

make

* Instaliranje! Ovo je neophodno pokrenuti kao root ili sa sudo (dodajte sudo na početku linije).

make install

Sada možemo pokrenuti administrativni program za Cherokee (cherokee-admin).

cherokee-admin

Zvanična dokumentacija cherokee projekta:
http://www.cherokee-project.com/doc/basics_installation.html

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.