četvrtak, 23 maja, 2024
Sam svoj majstor

Cherokee web server

Autori: Milutin Gavrilović, Zlatan Vasović

Prvo, par neophodnih paketa:

[code]sudo aptitude install cherokee php5 php5-mysql php5-cgi mysql-server mysql-client[/code]

Za MySQL server je potrebno uraditi proceduru iz lamp oblasti (LiBRE! 07 – https://libre.lugons.org/), zatim kreirati cherokee web direktorijum i promeniti dozvole i vlasništvo (ownership):

[code]sudo mkdir -p /home/www/cherokee
sudo chown -R www-data:www-data /home/www/cherokee[/code]

U konfiguracionoj datoteci (/etc/cherokee/cherokee.conf) važne su sledeće linije, ukoliko ovaj server kombinujemo sa već postojećim (apache2, nginx…), jer je i cherokee po default-u na portu 80, pa liniju gde piše port = 80, promenimo u na primer port = 8050

[code]server!bind!1!port = 80
vserver!1!directory_index = index.html
vserver!1!document_root = /home/www/cherokee
vserver!1!rule!4!document_root = /home/www/cherokee/cgi-bin[/code]

Razvojna (SVN) verzija

Napomene:
* Ovo je nestabilna verzija i nije preporučeno instalirati je na produkcijskim mašinama.
* Za instalaciju razvojne verzije potreban je svn paket/program → http://subversion.apache.org/.

Listanje dostupnih modula:

[code]svn list svn://svn.cherokee-project.com/[/code]

Proveravanje izvora prvi put iz skladišta:

[code]svn co svn://svn.cherokee-project.com/cherokee/trunk cherokee[/code]

Ukoliko želimo da ažuriramo izvore:

[code]svn up cherokee[/code]

Sada je došao red na kompajliranje koje se koristi i za stabilnu verziju.

Moguće je da će nam trebati mini-konfiguracija pre instalacije. Ona nije obavezna.

Generisanje nedostajućih datoteka možemo izvršiti komandom:

[code]./autogen.sh[/code]

Primer:

[code]./autogen.sh –prefix=/usr –sysconfdir=/etc \
–localstatedir=/var –enable-trace[/code]

Prelazimo na klasičnu instalaciju. Proces za sisteme koji koriste APT (Debian/Ubuntu i druge distribucije) je opisan gore.

* Preuzmite Cherokee sa zvaničnog sajta → http://www.cherokee-project.com/downloads.html.
* Zatim konfiguracija (možemo je izmeniti ukoliko želimo):

[code]./configure –prefix=/usr –localstatedir=/var –sysconfdir=/etc[/code]

Primer složenije konfiguracije je:

[code]./configure –localstatedir=/var \
–prefix=/usr \
–sysconfdir=/etc \
–with-wwwroot=/home/www/cherokee[/code]

Ipak, preporučujemo ne raditi složeniji ./configure, već podesiti /etc/cherokee/cherokee.conf po uputstvu za stabilnu verziju.
* Kompajliranje!

[code]make[/code]

* Instaliranje! Ovo je neophodno pokrenuti kao root ili sa sudo (dodajte sudo na početku linije).

[code]make install[/code]

Sada možemo pokrenuti administrativni program za Cherokee (cherokee-admin).

[code]cherokee-admin[/code]


Zvanična dokumentacija cherokee projekta:
http://www.cherokee-project.com/doc/basics_installation.html