ponedeljak, 22 jula, 2024
Oslobađanje

Struktura GNU/Linux direktorijuma

Autor:Slackware Srbija zajednica

Kao i svaki drugi operativni sistem i GNU/Linux operativni sistem sadrži strukturu direktorijuma. U ovom tekstu biće predstavljeni direktorijumi koje sistem najviše koristi, tako da će nam za savladavanje osnova rada linuks sistema sledeći spisak biti jako koristan. Spisak je namenjen kako za nove korisnike (koje žele da znaju gde se šta nalazi od sistema), tako i za korisnike koji već imaju linuks iskustvo (zamišljeno kao podsetnik).

/bin

Sadrži izvršne programe koji su deo GNU/Linux operativnog sistema i mnoge komande kao što su cat, cp, ls, more, te programe kao što je Shell koji predstavlja komandnu liniju i tako dalje.

/boot

Sadrži datoteke potrebne za podizanje operativnog sistema. Boot loader kao što je LILO (engl. LInux LOader) koristi ove datoteke. Kernel koji se učitava prilikom podizanja sistema se nalazi u /boot direktorijumu.

/dev

Sadrži sve uređaje poput uklonjivih uređaja, zvučnih kartica, modema i drugo. To je virtuelni direktorijum koji sadrži datoteke ovih uređaja.

/etc

To je, u stvari, konfiguracioni direktorijum celokupnog operativnog sistema. Takođe, sadrži globalna podešavanja za ssh, telnet, smtp/pop3 poštanske servere, X11, apache, samba

/home

Podrazumevani direktorijum za skladištenje korisničkih podataka. Sadrži lične direktorijume za svakog korisnika ali svaki lični direktorijum nosi /home za tog korisnika. Samo root user može videti sve /home direktorijume.

/lib

Sadrži zajedničke biblioteke (perl, python, C…) i kernel module. Sadrži sistemske biblioteke neophodne za rad operativnog sistema i pojedinačnih programa.

/lost+found

U njega se smeštaju svi fragmenti (delovi) datoteka koji bi mogli da nestanu usled pada sistema. FSCK program u linuksu traži greške u fajl -sistemu i fragmente na koje naiđe smešta u /lost+found kako bi mogli biti ponovo vraćeni u sistem.

/media

Direktorijum čija je svrha da bude jedinstveno mesto za montiranje multimedijalnih uređaja od strane korisnika i različitih programa.

/mnt

Ovo je podrazumevana lokacija za sve administratorski montirane uređaje ili sisteme datoteka (file systems) kao što su cdrom, floppy disk, usb flash, partitions, file image… U /mnt se montiraju uređaji koji su potrebne samo za određeno vreme, ako ih ne demontiramo, biće pokrenuti samo do gašenja ili restartovanja sistema.

/opt

Sadrži konfiguracione datoteke za dodavanje na aplikativne programe. Ovde se mogu instalirati third-party programi. Sadrži opcione pakete programa.

/proc

Sadrži podatke o sistemskim procesima. To je virtuelni sistem datoteka koji sadrži informacije o sistemu datoteka. Uslovno rečeno, direktorijum koji se kreira prilikom podizanja sistema i sadrži informacije o kernelu. On nije klasičan direktorijum, već nešto kao virtuelni direktorijum/fajl preko koga dobijamo informacije.

/root

Ovo je /home direktorijum sistemskog administratora (root). On nije u sklopu svih /home direktorijuma već je izdvojen. Privilegije pisanja nad ovim direktorijumom ima samo root korisnik.

/sbin

Sadrži binarne izvršne datoteke koji su dostupne samo root-u, uglavnom namenjene održavanju sistema. Takođe, sadrži i komande kao što su mount, shutdown, umount itd.

/srv

U novijim verzijama Slackware GNU/Linux distribucije, ovaj direktorijum je predviđen za smeštanje podataka koje koriste programi namenjeni serverskoj upotrebi poput apache web server-a.

/sys

Sistemski direktorijum koji kernel generiše pri svakom pokretanju sistema.

/tmp

Sadrži sve privremene datoteke koje se brišu sa svakim startovanjem sistema. Predstavlja glavni direktorijum za smeštanje privremenih datoteka.

/usr

Sadrži deljive i read-only podatke. Takođe, sadrži i binarne datoteke, biblioteke, dokumentaciju, izvore i drugo.

/usr/bin

Sadrži izvršne datoteke mnogih komandi koje nisu deo jezgra GNU/Linux operativnog sistema.

/usr/include

Sadrži glavne datoteke (vođice) za C i C++ programske jezike.

/usr/lib

Sadrži biblioteke za C i C++ programske jezike.

/usr/local

Sadrži lokalne datoteke slične onima koji se nalaze u /bin direktorijumu.

/usr/sbin

Sadrži administrativne komande.

/usr/share

Sadrži datoteke koje su zajedničke, kao na primer, uobičajene konfiguracione datoteke, slike, dokumenta i drugo.

/usr/src

Sadrži izvor GNU/Linux jezgra (kernel).

/var

Sadrži datoteke specifične za korisnika kao što su mail poruke, baza podataka instaliranih programa, istorije i drugo.

/var/cache

Sadrži keširane podatke za programe.

/var/lib

Sadrži informacije koje se tiču trenutnog stanja programa. Te informacije se menjaju svaki put kad se pokrene program.

/var/lock

Sadrži zaključane datoteke koje su kreirane od strane programa. Najčešće sadrže informaciju o rednom broju procesa za odgovarajući program.

/var/log

Sadrži istorije različitih programa.

/var/mail

Sadrži korisnikove poruke e-pošte. To je pošta koju korisnik dobija od samog operativnog sistema.

/var/opt

Sadrži promenljive podatke za pakete smeštene u /opt direktorijum.

/var/run

Sadrži podatke koji opisuju sistem od trenutka startovanja.

/var/spool

Sadrži podatke koji čekaju na neki proces.

/var/tmp

Sadrži datoteke koje su očuvane između dva startovanja sistema.

Izvor:http://slackware-srbija.org/wiki/doku.php?id=osnovno:struktura_linuks_direktorijuma