ponedeljak, 22 jula, 2024
Mobilni kutak

jmIRC

Autor: Aleksandar Stanisavljević

IRC (engl. Internet Relay Chat), predstavlja komunikacioni servis na internetu (to chat – ćaskati). Počev od osnivanja LiBRE! projekta, IRC je neizostavni deo naše internet infrastrukture. Uobičajena je praksa da se članovi LiBRE! tima jednom nedeljno sastaju na IRC-u kako bi doneli važne odluke vezane za projekat. Međutim, jednom prilikom sam ostao bez električne energije u sred jednog takvog sastanka, a kako sam imao samo desktop računar, nije bilo načina da se vratim na sastanak, dok mi ponovo „ne dođe struja”. Onda sam počeo da razmišljam, kako bih u vreme održavanja sastanaka na IRC-u postao koliko-toliko nezavistan od gubitka električne energije i došao na ideju da potražim slobodan IRC klijent za svoj mobilni telefon. Našao sam jmIRC. U daljem tekstu opisaću vam ovaj mali ali veoma moćan program.

jmIRC je IRC klijent pisan u programskom jeziku Java koji može da se koristi na svim mobilnim telefonima sa podrškom za J2ME (Java 2 Platform, Micro EditionJava platforma napravljena za integrisane uređaje). Uz pomoć ovog programa, komunikaciju preko IRC-a možemo da obavljamo u pokretu. Program je veoma „lagan” i odlično radi na skoro svakom mobilnom telefonu koji ima podršku za J2ME. Pored takvog telefona i ovog programa, da biste mogli da komunicirate putem IRC-a, potrebna vam je internet veza.

Program sam testirao na mobilnom telefonu Sony Ericsson K330, a verzija programa je 0.96. Korisnički interfejs programa je minimalističkog dizajna, ali bez obzira na to, on poseduje uglavnom sve što je jednom korisniku IRC-a potrebno. U naslovnoj traci programa nalazi se ime kanala (sobe), kao i broj korisnika koji se u njoj nalaze. Tu se takođe nalaze mali kvadratići koji označavaju jezičke, imajući u vidu da istovremeno možete da se nalazite u više soba. Promenu između soba vršite džojstikom (levo i desno) ukoliko telefon poseduje džojstik, odnosno tasterima 4 i 6 ukoliko ga ne poseduje. U zavisnosti od toga da li se nešto dešava u sobi koja trenutno nije prikazana na ekranu mobilnog telefona, mali kvadratić u naslovnoj traci programa, koji predstavlja tu sobu, promeniće boju i time vas obavestiti da je neko u toj sobi nešto napisao pa se možete lako prebaciti do te sobe, kako biste videli novosti u njoj. Za pisanje poruka u sobi možete da koristite opciju u meniju programa, a takođe možete to isto da uradite i prečicom tastature „*”. Ukoliko je ekran telefona mali pa imate problema da ispratite sav razgovor u sobi, možete donekle povećati radni prostor prozora programa, tako što ćete ukloniti naslovnu traku prečicom tastature „#”. Tasterima 2 i 8 možete da listate sadržaj za po jedan red gore i dole, tasterima 3 i 9 listate sadržaj za po jednu stranu, dok se tasterima 1 i 7 pozicionirate na početak i kraj sadržaja. Program podržava i skup omiljenih reči koje sami uređujete i do kojih jednostavno možete doći tasterom „0”. Odabir omiljenih reči vrši se putem check box-a pa ukoliko označite više omiljenih reči istovremeno i zatim ih pošaljete, one će biti poslate sukcesivno onim redosledom, kojim su i sortirane u listi na mobilnom telefonu, bez obzira kojim su redosledom označeni. Program podržava mIRC boje, a takođe može da prikazuje i vreme kada je neka poruka na kanalu poslata. Merenje utrošenog internet protoka je veoma dobra opcija koju ovaj program poseduje te stalno imate uvid u svoju potrošnju. Imajući u vidu da se radi samo o prenosu teksta, utrošeni protok biće jako mali. Kombinacijom tastera „#” i „5” možete da zaključate tastaturu telefona bez potrebe da napuštate program. jmIRC podržava UTF-8 enkodiranje znakova pa bez ikakvih problema možete da pišete i maternjim jezikom, naravno, ukoliko telefon ima podršku za tako nešto.

Nekada se desi da program ne može da isprati frekvenciju poruka na kanalu pa dođe do malog kašnjenja. Veoma retko se prekine komunikacija programa sa IRC serverom iznenada, nakon čega je samo potrebno ponovo se povezati. Imajući u vidu ove nedostatke, jmIRC se ne može koristiti kao primarni IRC klijent, ali je zbog mogućnosti bežičnog pristupa IRC-u veoma koristan u trenucima kada nismo za kompjuterom pa ga preporučujemo svima.

Korisni linkovi:

http://sr.wikipedia.org/wiki/IRC
http://jmirc.sourceforge.net/