utorak, 28 maja, 2024
Predstavljamo

Tux3 File System

Autor: Nikola Nenadić

Tux3 sistem datoteka (engl. filesystem) je naslednik Tux2 sistema datoteka. Zbog problema sa patentima na koje su neke kompanije polagale prava, Tux2 sistem datoteka nikada nije objavljen niti je ušao u zvanična programska skladišta kernel-a. Istrajni da njihov rad ne pređe u ruke kapitalista, programeri su preuzeli izvorne ideje iz Tux2 sistema datoteka i napravili Tux3, koji bi, nadamo se, trebalo da „uđe” u programska skladišta Linux kernel-a. Tux3 je sistem za skladištenje podataka, a karakterišu ga sledeće osobine:

Write anywhere – omogućava da upisujete podatke na bilo koji blok. Ako je blok označen kao slobodan, algoritam neće pisati po njemu. Ukoliko postoje prazni blokovi, ova opcija može olakšati povratak izgubljenih ili obrisanih podataka. Ovaj pristup nalazi veliku primenu u RAID sistemima (redundant array of independent disks) i u WAFL-u (Write Anywhere File Layout). Izbegnut je tradicionalni journaling pristup, a programeri se radije oslanjaju na logiku povratka upravo preko ove opcije (Write anywhere).

Atomic commit – jedna operacija, u kojoj se nalazi više funkcija, omogućava upis podataka. Ako jedna funkcija nije izvršena, sve funkcije će vratiti svoje stanje na prethodno, tako da integritet podataka ne bude narušen. Nije moguće upisivanje polovičnog podatka, odnosno onoga što kasnije ne možete da pročitate.

Tree based – u prevodu: balansirano stablo, koje predstavlja organizaciju podataka u stablo ili šumu (ima više početnih čvorova). Tree based je stari matematički način da predvidite, gde se vaš podatak nalazi i da kasnije pretragom nađete podudarnost bez pretraživanja celog stabla.

Predstavljen je file system check za Tux3 sistem datoteka, da bi se pri svakom boot procesu na standardan način proverio integritet sistema datoteka i konzistencija podataka, ukoliko je došlo do nekontrolisanog gašenja računara. Podaci, čija se imena ne mogu rekonstruisati, nalaze se u lost+found fascikli. Često fsck sadrži i opcije za rekonstrukciju stabla sistema datoteka, gde je korisniku ostavljen izbor, na koji način će popraviti oštećen sistem datoteka.

Više informacija i izvorni kôd dostupni su na sledećem linku http://tux3.org/