utorak, 28 maja, 2024
Internet, mreže i komunikacije

Open Wonderland – Napravite vaš virtuelan svet

Autor: Dejan Čugalj

Trilogija filma „Matrix”, holivudska predstava kako bi mogao da izgleda virtuelan svet, predstavlja izvanrednu priču prepunu „skoro” nemogućih detalja, ali u ekspanziji razvoja IT tehnologija nekako se približavamo holivudskim snovima. Virtuelan svet, pojam koji je tu, „lebdi” nekako oko nas, spominje se skoro u svakoj priči koja je povezana sa IT tehnologijama. Virtuelizacija, virtuelne mašine, uopšteno virtuelan, sve su češći pojmovi koje možemo čuti u današnjem žargonu IT rečnika. U nekom kontekstu virtuelnog okruženja su svi, počev od hosting kompanija, preko iole ozbiljnijih firmi, pa sve do običnih korisnika. Obični korisnici možda nisu ni svesni da koriste neki vid virtuelizacije, ali samom proverom mail-a na „Gmail-u”, oni upravo to čine. Kada čujemo „oblak”, sve izgleda i čini se nekako apstraktno (nestvarno), pa iz konteksta „oblak”, izdvajamo projekat otvorenog kôda napisan u Java programskom jeziku pod nazivom Open Wonderland.

Vizija projekta Open Wonderland je da pruži okruženje u kome je moguća interakcija samih učesnika, a da pri tome to uključuje i trodimenzionalan svet (3D) u kojem bi svako od njih imao svoju zamišljenu ličnost (avatar-a). Interakcija može da bude u bilo koju svrhu, preko poslovnih sastanaka pa sve do edukativnih časova, soba za ćaskanje itd.

Organizacije koje koriste Open Wonderland bi trebalo da budu u mogućnosti da predstave virtuelno okruženje kao bolji vid komunikacije između poslovnih partnera, studenata, prijatelja. Induvidualno korišćenje ovakvog skupa alata virtuelizacije bi, u svakom slučaju, druženja predstavilo mnogo prijatnijim i omogućilo da se svaki od učesnika, u neku ruku, predstavi bolje i kreativnije nego što se to trenutno radi u svakodnevnici.

Tipovi komunikacije koji su dostupni u Open Wonderland-u su: audio-video komunikacija, deljenje svih mogućih desktop aplikacija, postavljanje raznih bilborda, bukvalno pravljenje vaših delova sveta onako kako vama to odgovara.

Jedan od najbitnijih delova ovog projekta je proširivost svakog dela istog. Programeri mogu da proširuju projekat i da ga prilagođavaju svojim potrebama pišući module i komponente koje se kasnije „uvoze” u sam virtuelan svet. Takođe je bitno ovde napomenuti da su svi delovi projekta otvorenog kôda, od grafike pa sve do i jedne linije kôda koji je napisan u projektu. Open Wonderland je pod GNU General Public License v2.0 + Classpath Exception licencom, dok sve detalje licence možete videti na adresi http://openwonderland.org/documentation/lfaq#Licensing.

Naravno, sve ovo nije namenjeno samo programerima, čak i obični korisnici uz minimalno znanje mogu da pokrenu server kao podlogu na kojoj će se sva ova priča i odvijati, a u narednim koracima ćemo i pokazati kako sve to i da sprovedemo u delo. Takođe, ovde bi bilo poželjno spomenuti da je ovo klijent-server aplikacija, što znači da ćemo na jednoj mašini (koju god vi odaberete, može da bude i vaš sopstveni kućni računar), pokrenuti server na kojem će se nalaziti virtuelan svet koji ste vi sami kreirali. Klijentski deo cele strukture se pokreće tako što se pristupi lokalnoj web adresi koju ćete dobiti na kraju samog pokretanja servera virtuelnog sveta, a realizuje se preko Java applet-a koji se izvršava u web pregledaču.

Prvi korak koji je potrebno da se uradi je poseta sajta Open Wonderland-a, na adresi http://openwonderland.org/.

Nakon toga je potrebno preuzeti JAR datoteku koja u sebi poseduje sve neophodne komponente za pokretanje sopstvenog virtuelnog sveta u sekciji „Preuzimanja (Download)”, na adresi http://openwonderland.org/download/binary.

Potrebno je preuzeti „Wonderland.jar” (veličina 353 [MB]) datoteku.

Nako što se preuzme gorenavedena datoteka, potrebno je spomenuti koji su minimalni uslovi potrebni za pokretanje servera.

* Podržani operativni sistemi: Windows XP/Vista/7, GNU/Linux (Debian/Ubuntu), OpenSolaris, Mac OS X.

* Sun Java SE 6 JDK, verzija 1.6.0, update 14 ili kasniji.

* Potrebno je imati originalan driver grafičke kartice (prim. aut.).

Nakon preuzimanja datoteke sačuvajte je u neku vama lako dostupnu fasciklu, i otvorite terminal ili komandni prozor, u zavisnosti od operativnog sistema, a zatim idite do fascikle u kojoj je sačuvana JAR datoteka.

Server na GNU/Linux ili OpenSolaris sistemima se pokreće komandom:

java -jar Wonderland.jar

na Mac OS X-u:

java -server -jar Wonderland.jar

na Windows platformi:

(32 bit) "\Program Files\Java\jdk1.6.0_16\bin\java" -jar Wonderland.jar (64 bit) "\Program Files (x86)\Java\jdk1.6.0_16\bin\java" -jar Wonderland.jar

Nakon pokretanja servera potrebno je malo vremena da se sve postavi na svoje mesto, pa to iziskuje malo strpljenja; takođe videćete mnogo poruka ispisanih u terminalu, između ostalih i upozoravajućih (warnings), mada to ne bi trebalo da vas brine. Obično je za izvršenje celog procesa potrebno dva ili tri minuta.

Nakon, nadamo se uspešnog pokretanja, na kraju će vam se ispisati poruka:

-----------------------------------------------------------
Wonderland web server started successfully.
Log files are in /Users/username/.wonderland-server/0.5/log
Web server running on http://myserver:8080/
-----------------------------------------------------------

što znači da je server sa virtuelnim svetom uspešno pokrenut, i da se istom može pristupiti na web adresi (u ovom slučaju) http://myserver:8080/.

Ako ovo sve nekako ne uspeva, predlog koji imamo je da se ipak pokreće server sa još par dodatnih parametara, ovako:

java -Dwonderland.webserver.host=localhost -jar Wonderland.jar

gde je parametar „-Dwonderland.webserver.host=localhost” naziv lokalne IP adrese, gde da se pokrene server. Znamo da je „localhost” predefinisana adresa za IP adresu 127.0.0.1, pa bi krajnja, uspešna ispisana poruka izgledala:

-----------------------------------------------------------
Wonderland web server started successfully.
Log files are in /Users/username/.wonderland-server/0.5/log
Web server running on http://localhost:8080/
-----------------------------------------------------------

Napomenimo to da ne mora da bude lokalna IP adresa, već može biti bilo koja i serveru će se moći pristupiti na toj IP adresi koju vi navedete.

U ovom trenutku je dovoljno da otvorite vaš web pregledač i da ga usmerite na adresu koju ste prosledili kao parametar; mi pristupamo sa http://localhost:8080/; trebalo bi da vidite sadržaj web stranice kao na slici.

Da bi korisnik pristupio virtuelnom svetu dovoljno je da klikne na dugme Launch i pokrenuće mu se Java applet koji će ga za par trenutaka odvesti u virtuelan svet.

Pristup administratorskom delu servera vašeg virtuelnog sveta se obavlja klikom na dugme Server Admin u vašem web pregledaču, i trebalo bi da vidite web stranicu kao na slici.

Vaš virtuelan svet je spreman.

Naravno da je ovo članak koji ukratko predstavlja virtuelni svet koji vi sami možete da implementirate, pa reklo bi se veoma lako. Ako ste se zainteresovali i čini vam se da biste mogli da implementirate neku od svojih ideja, dajemo vam korisne linkove odakle možete da počnete. Nadamo se da će vam biti zanimljivo.

Korisni linkovi:

[1] http://openwonderland.org/

[2] http://wiki.openwonderland.org/Wiki.jsp?page=Main

[3] https://groups.google.com/forum/#!forum/openwonderland

[4] https://sites.google.com/site/openwonderland/tutorials/learning-the-basics-tutorial