petak, 24 maja, 2024
Sam svoj majstor

npm

Autor: Zlatan Vasović

npm (ne NPM) je upravnik node.js paketa, kao što je apt upravnik Debian paketa. npm se najčešće koristi za preuzimanje paketa koji olakšavaju razvoj node programa.

Instalacija

npm se može instalirati veoma jednostavno. Dovoljno je instalirati node (koji je ionako potreban), jer npm dolazi uz node.

node preuzimanja: http://nodejs.org/download/

Interfejs

npm-om se upravlja kroz interfejs komandne linije (kao kod node-a). Više informacija možete naći na https://npmjs.org/doc/.

$ npm KOMANDA [ARGUMENTI]

Interesantno je da je npm zapravo npm paket, tako da njime možete upravljati kao i svim ostalim paketima, bez dodatnih komandi.

Registar

npm paketi bi bez velikog registra u kome se nalaze svi paketi i vizuelnog interfejsa (sajta za registar) bili potpuno neupotrebljivi, jer bi se do njih teško dolazilo. Paketi se mogu pregledati, preuzimati, ažurirati, čak i obeležavati.

Iz tog razloga postoji sajt https://npmjs.org na kome se nalaze svi paketi. Upravljanje paketima morate odraditi iz konzole, sajt služi samo za pregled.

Popularni paketi

 • underscore [3] – „alatka” koja proširuje mogućnosti JavaScript-a, ali bez menjanja osnova jezika
 • async [4] – olakšano upravljanje asinhronim kodom
 • request [5] – olakšano upravljanje HTTP zahtevima
 • optimist [6] – upravljač argumentima komandne linije
 • express [7] – brzi JavaScript framework
 • commander [8] – olakšano pravljenje npm paketa za komandnu liniju
 • coffee-script [9] – JavaScript preprocesor
 • lodash [10] – „olakšana” verzija underscore-a
 • colors [11] – upotreba boja u komandnoj liniji *
 • mkdirp [12] – imitacija mkdir -p komande

* colors je loš program ako ga sagledamo sa programerske strane. Zato je napravljena zamena nazvana chalk [13].

Izvor: https://npmjs.org/browse/depended

Statistika

 • Postoji preko 56 hiljada paketa dostupnih u npm registru. [1]
 • Preko 20 hiljada programera razvija npm pakete.
 • Popularnost npm-a i node-a raste mnogo brže nego popularnost nekog drugog jezika i njegovog upravnika paketa. [2]

Linkovi