subota, 20 aprila, 2024
Oslobađanje

Gwenview

Autor: Slobodan Nikolić

Većina programa koji su namenjeni za pregled slika, a koje srećemo u raznim distribucijama Linuksa, zasnovani su na GTK bibliotekama, dok pred KDE korisnicima stoji znatno manji izbor. Kao podrazumevani pregledač uz KDE grafičko okruženje, već dugi niz godina nam stiže aplikacija Gwenview. Pored toga što korisnicima omogućava jednostavnu manipulaciju fotografijama, ovaj program poseduje mogućnost da izvrši osnovne izmene kao što su opsecanje, promena veličine i popravka crvenih očiju. Funkcionalnost se može još proširiti instalacijom dodatka kipi, koji ovom programu dodaje čitav set raznih opcija koje mogu biti korisne u svakodnevnoj upotrebi.

Gwenview poseduje sučelje koje se sastoji iz tri dela: bočni panel, traka sa smanjenim sličicama i glavni deo za prikaz aktuelne fotografije. Traka sa sličicama se može premestiti i u vertikalni položaj, a omogućeno je i njeno trenutno isključivanje. Opciju nevidljivosti može da koristi i levi, bočni panel koji svoje funkcije izvršava preko tri kartice: fascikle, podaci i radnje. Preko kartice Fascikle, omogućava se pregled stabla fascikli i particija na vašem računaru i njihova manipulacija. Kartica Podaci korisnicima pruža na uvid dostupne metapodatke o slici, kao što su ime, veličina, vreme, dimenzije, komentar, exif itd. Preko kartice Radnje dostupne su osnovne opcije za promenu veličine, opsecanje, promenu položaja, preimenovanje, kopiranje, premeštanje, brisanje itd.

Gwenview može da se koristi u tri osnovna režima: pregled, prikaz i preko celog ekrana. Postoji i opcija početne stranice, a u tom slučaju, na glavnom delu ćemo videti istoriju najčešće korišćenih fotografija, linkove ka ličnoj fascikli, drugim particijama i smeću. U režimu pregleda, omogućen je jednostavan način za navigaciju kroz sadržaje fascikli, slično kao kod upravljača datotekama Dolphin. Navedite kursor na sliku i dobićete mogućnost rotacije i prikaza u punom ekranu. U režimu prikaza, Gwenview se ponaša kao većina sličnih aplikacija koje su namenjene za pregled slika. U srednjem delu vidimo odabranu sliku, a tasterima M i T određujemo hoće li biti vidljivi bočni panel i traka sa sličicama. Korisnici kojima nisu dovoljne funkcije kojima raspolaže Gwenview, imaju mogućnost da prošire spektar njegove upotrebljivosti. Potrebno je samo da u svom menadžeru paketa pronađu i instaliraju dodatak kipi-plugins, koji je dostupan u svim poznatim distribucijama. U traci menija, pod stavkom priključci, pojaviće se brojne opcije koje višestruko uvećavaju osnovne funkcije koje Gwenview podrazumevano poseduje. Kao najvažnije, mogu da se napomenu: asistent štampe, napredna projekcija slajdova (slideshow), izmena metapodataka, kreiranje kalendara i paketna obrada. Omogućen je izvoz materijala na dvadesetak najpoznatijih servisa, dok se opcija uvoza podrazumeva za udaljeni računar, skener, servis Pikasa (eng. Picasa) i društvenu mrežu Fejsbuk.

* * *

Tokom testiranja, Gwenview nam je odao utisak potpuno zaokružene aplikacije koja se savršeno uklapa u svoje prirodno KDE radno okruženje. Pregled i upravljanje slikama se obavlja lagodno i omogućava pravo zadovoljstvo, pogotovo ako smo navikli da se potpomažemo korišćenjem tasterskih prečica. Samo sučelje aplikacije je čisto i intuitivno, pa verujemo da i oni koji ga prvi put ugledaju, neće imati problema prilikom organizovanja okruženja, prema svojim navikama i potrebama. Funkcije koje program poseduje, predstavljaju dobro zaokruženu celinu, koja se očekuje od softvera slične namene i kao takav Gwenview zaslužuje da ga preporučimo budućim korisnicima. Još nešto – ako se u fascikli sa vašim slikama, slučajno nađe i neki video materijal, Gwenview će ga otvoriti bez problema, kao pravi video plejer.