petak, 24 maja, 2024
Sam svoj majstor

LaTeX prezentacija – Beamer

Autori: Nikola Hardi i Stefan Nožinić

Šta je Beamer?

Beamer je LaTeX klasa namenjena za pripremu prezentacija. Nadamo se da smo u prethodnih nekoliko brojeva uspeli da vas zainteresujemo za LaTeX i njegove čarolije. Beamer omogućava da „isprogramirate” prezentaciju i koliko god to strašno može da zvuči, ipak postoje vrlo dobri razlozi za takvu vratolomiju (prim.aut.).

Zašto Beamer?

Sada se vredi zapitati otkud potreba da se ovako nešto radi pored već postojećih slobodnih, ali i komercijalnih alata za izradu prezentacija. U nastavku navodimo samo neke od razloga:

ASCII: Prezentacije je moguće pregledati i menjati u bilo kom uredniku teksta.

Portabilnost: Zbog svoje prirode ali i portabilnosti samog LaTeX paketa, Beamer se može upotrebljavati na raznim platformama, kako komercijalnim tako i slobodnim, pa time ne ograničava korisnika na jednu konkretnu platformu.

Preglednost: Pored toga što se može pisati u ASCI formatu, Beamer nudi i pregledan kôd, pa time nije mnogo teže pratiti prezentaciju i u uredniku teksta.

Brzina: Ako posedujete stariji računar, ili vaš i7 procesor pokreće veoma zahtevne programe, a vama je potrebno da baš u tom trenutku izradite prezentaciju, Beamer će vam to omogućiti, jer zbog njegove prirode, najviše resursa uzima pretvaranje koda u PDF ili u neku drugu prezentaciju.

Moderni programi za kreiranje prezentacija jesu lepi i jednostavni za upotrebu, ali se može otvoreno reći da su ipak previše glomazni, što može da predstavlja problem na starijim računarima.

Praćenje verzija dokumenata može da se pretvori u pravu noćnu moru. Međutim, ako radimo sa tekstualnim fajlovima, možemo da se poslužimo alatima kao što je git. Ovo takođe može da bude vrlo dobar način za saradnju sa kolegama – upotrebom vrlo jednostavnih i proverenih alata.

Sledeća stvar je već vrlo subjektivna, svako ima svoj ukus, ali snalaženje u obimnijim prezentacijama može biti problem. Gde i koja sekcija počinje? Šta je već rečeno? Šta je na prethodnom, a šta na dva sledeća slajda? Često se događa da prezentaciju prvo isplaniramo i uobličimo na papiru, pa prema tom šablonu napravimo i slajdove. Zašto se uz malo LaTeX-a između redova, taj šablon ne bi sam pretvorio u lepu prezentaciju?

Koliko vam se puta dogodilo da nekoliko minuta pred samo prezentovanje primetite da vaša prezentacija na projektoru ne izgleda ni približno onako kao na vašem računaru? Problemi mogu biti mnogobrojni, a najčešći uzrok je nekompatibilnost formata. Proizvod LaTeXBeamer prezentacije je PDF, a PDF svugde izgleda isto, zar ne?

Uz sve ove razloge, vredi napomenuti da u rukama imamo punu moć LaTeX-a što znači mnogo – pisanje formula, šabloni, makroi, funkcije, sastavljanje više fajlova u jedan i sve ostalo.

Primer

Sledi primer jednostavne prezentacije sa osnovnim elementima.

\documentclass{beamer} \begin{document} \begin{frame}{Naslov} Hello world! \end{frame} \end{document}

Ovaj sadržaj je potrebno sačuvati u tekstualni fajl koji najčešće ima .tex ekstenziju. Taj fajl potom kompajliramo, kao i svaki drugi LaTeX dokument. Drugim rečima, pretvorimo ga u PDF sledećom komandom:

pdflatex primer.tex

Trebalo bi da kao rezultat dobijete PDF fajl sa jednim slajdom.

U narednim brojevima ćemo pružiti dublji i detaljniji uvid u Beamer i bolje se upoznati sa njegovim mogućnostima.