petak, 24 maja, 2024
Hardver

Biglbon Blek Rev C (2. deo) – Instalacija Debijan sistema

Vodič od prvog dana (2. deo)

Autor: Nenad Marjanović

Kao što smo najavili u prethodnom broju LiBRE! časopisa (trideseti broj), govorićemo o instalaciji, odnosno ažuriranju sistema na integrisanoj eMMC memoriji, kapaciteta 4GB. Ova memorija je boljih performansi od SD mikrokartica i želja nam je da koristimo SD karticu kao dodatni prostor za čuvanje podataka. Preporučujemo ovu varijantu za pokretanje sistema (eng. System boot).

Pretpostavimo da ste već dobili BBB ploču, i da ste spremni da započnete svoj prvi projekat. U ovom vodiču pokrićemo ažuriranje Debian instalacije poslednje dostupne verzije.

Ovaj priručnik je namenjen isključivo korisnicima Linux računara, bez obzira na distribuciju koju koriste. Za razliku od Windows korisnika, Linux korisnici ne moraju instalirati dodatne upravljačke programe (eng. drivers). Linux korisnicima se preporučuju mala podešavanja korišćenjem dostupne konfiguracione bash skripte.

Napomena: Ovaj korak nije obavezan, ali se preporučuje.

Na vašem Linux računaru otvorite terminal i pokrenite sledeću komandu:

wget http://goo.gl/zRviTN 2>/dev/null -O- | bashAžuriranje operativnog sistema

BBB Rev C dolazi sa Debian 7 ARM verzijom na integrisanoj eMMC memoriji. Potrebno je ažurirati sistem na poslednju stabilnu verziju pre korišćenja uređaja. Razlog za ovu operaciju su korišćenje stabilnijeg kernela i činjenica da su uklonjeni problemi vezani za izvorni operativni sistem.

Za sada nije potrebno povezati BBB sa vašim računarom, iako znamo da to očekujete sa velikim nestrpljenjem.

Za ovaj proces su nam potrebni:

  • Računar sa Linux sistemom
  • Memorijska SD kartica (4GB se preporučuje ukoliko nemate veću)
  • 5V napajanje (fabričko napajanje, napajanje preko USB-a nije dovoljno)
  • Poslednja verzija operativnog sistema

ISO, odnosno IMG fajlovi su kompresovani u xz datoteke te je najbolje instalirati xz alate da bi nam olakšali rad u terminalu.

Ovo je primer Debian/Ubuntu instalacije:

sudo apt-get install xz-utils

Najnovija verzija eMMC sistema je dostupna na web adresi http://beagleboard.org/latest-images.

wget http://debian.beagleboard.org/images/BBB-eMMC-flasher-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img.xz

Obavezno treba proveriti da li ste preuzeli dobru verziju sistema, u ovom slučaju BBB-eMMC-flasher a ne Debian SD verziju.

Dekompresovanje datoteke:

unxz BBB-eMMC-flasher-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img.xz

Na ovaj način smo završili prvu fazu priprema. Potrebno je formatirati SD memorijsku karticu u format FAT32. Za te potrebe, preporučljivo je instalirati alat dosfstools.

Instalacija dosfstools Debian / Ubuntu

sudo apt-get install dosfstools

Instalacija dosfstools Arch

pacman -Sy dosfstools

Instalacija dosfstools Slackware

slackpkg install dosfstools

Umetnite SD memorijsku karticu i sačekajte da se ona automatski učita (montira, eng. mount) pojavljivanjem disk ikonice na ekranu vašeg računara. Prvo pronađite ime odnosno putanju (eng. path) memorijske kartice. Za to u terminalu kao root korisnik pokrećemo komandu:

fdisk -l

Ukoliko ste uspešno ustanovili lokaciju, pristupite formatiranju ( /dev/sdc1 je samo naš primer)

mkdosfs -F 32 -I /dev/sdc1 NAPOMENA: Budite pažljivi pri ovoj operaciji i odaberite memorijsku karticu, a ne neki od vaših diskova!

Ostaje nam samo kopiranje novog sistema (odnosno IMG fajla) na memorijsku karticu:

sudo dd if=BBB-eMMC-flasher-debian-7.5-2014-05-14-2gb.img of=/dev/sdX bs=1M

Ovo može potrajati nekoliko minuta. Na kraju ovog procesa, izvadite SD memorijsku karticu iz računara i povežite istu sa BBB pločom korišćenjem integrisanog SD adaptera. Ne zaboravite da BBB Rev C ne sme biti spojen sa napajanjem pre ovog koraka.

Ostaje vam takozvano flešovanje sistema, tačnije eMMC memorije. Potrebno je držati S2 dugme, odnosno „Boot” dugme, koje se nalazi nedaleko od kućišta memorijske kartice na BBC Rev C ploči, a zatim utaknite kabl od napajanja i sačekajte da se prva lampica (LED) upali. Možete pustiti S2 dugme i skuvati kafu (čaj), i u miru sačekati da se proces završi (prim.aut.). Kada se sve LED lampice upale u isto vreme, to je znak da ste uspešno završili ceo poduhvat. Koristite „Power” dugme da biste isključili BBB Rev C ploču.

Na kraju vam ostaje reboot sistema, ali obavezno izvadite SD memorijsku karticu iz BBB Rev C memorijskog adaptera. Kada se ulogujete putem lokalne IP adrese (192.168.1.x) otvaranjem SSH sesije, koristite debian za obe vrednosti, korisničko ime i lozinku! Pri ovoj konekciji dovoljan vam je USB kabal za napajanje i internet kabal.

ssh debian@192.168.1.x

Kako saznati IP adresu?

Najjednostavniji način je da se povežete na svoj ruter i da pogledate adresu novopovezanog uređaja. Takođe vam preporučujemo podešavanje fiksne, odnosno statičke IP adrese. U suprotnom, pri svakom startu sistema vaš ruter/modem će davati novu adresu BBC Rev C operativnom sistemu. O podešavanjima ovih vrednosti pisaćemo u narednom broju LiBRE! časopisa.