LaTeX prezentacija – Beamer (3. deo)

Autor: Nikola Hardi

U prethodnim brojevima ste mogli da pročitate više o tome zašto volimo Bimer (eng. Beamer) i zašto ćete ga verovatno i vi voleti i rado koristiti. U prethodnom broju su već predstavljeni frejmovi, odnosno slajdovi. Pored kreiranja slajdova, opisan je i rad sa matematičkim izrazima, ono u čemu je LaTeX (Lateh)1 najbolji. U ovom broju će biti nastavljeno predstavljanje osnovnih funkcionalnosti Bimera. Najpre ćemo se podsetiti upotrebe „domaćih” slova, a potom će biti opisano dodavanje naslovne strane, rukovanje odeljcima i sadržajem, dodavanje ilustracija i prikaz kôda.

LaTeX i UTF

Pri radu na bilo kojem sadržaju na našem jeziku susrećemo se sa znakovima koji nisu obuhvaćeni ASCII standardom i zbog toga s vremena na vreme moramo da se zamislimo. U serijalu tekstova o LaTeX-u je ponuđeno jedno rešenje (pogledajte LiBRE! 18). Ovo je pravi trenutak da predstavimo još jedan, možda i elegantniji način.

Sve što je potrebno jeste da se na početak dokumenta doda sledeći kod:

 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[T1]{fontenc}

Nakon ovoga bi trebalo sve magično da proradi. Sledi kreiranje pravog slajda u obliku naslovne strane.

Naslovna strana

Jedan LaTeX dokument može da ima svoje atribute kao što su naslov, autor, ustanova ili institut i drugo. Na osnovu ovih podataka se popunjava sadržaj zaglavlja na svakom slajdu i može da se kreira naslovna stranica. Sledi primer.

Kreiranje naslovne stranice:

 \title{Ovo je naslov}
 \subtitle{Ovo je podnaslov \newline u dva reda}
 \author[Nikola Hardi]{Twitter: @Atlantic777}
 \institute{FTN - Fakultet Tehničkih Nauka - Novi Sad}

 \begin{document}
  \begin{frame}
   \titlepage
  \end{frame}
 \end{document}

Odeljci i sadržaj

Prezentacije su često podeljene na odeljke. Kada nisu podeljene, treba ih podeliti (prim. autora). Kada želimo da označimo početak novog odeljka, za to možemo da koristimo oznake section, subsection i subsubsection, isto kao u redovnim LaTeX dokumentima. To izgleda ovako:

 \section{Početak novog odeljka}
 \begin{frame}
  \frametitle{Naslov slajda}
 \end{frame}

Za generisanje sadržaja prezentacije unutar slajda se koristi naredba \tableofcontents.

Ilustracije

Ilustracije je moguće uključiti u sadržaj slajda na više načina. To je moguće uraditi kao u redovnom LaTeX dokumentu pomoću naredbe \includegraphics ili pomoću dodatnih paketa, kao što je PGF. Sledi primer dodavanja ilustracije pomoću naredbe \includegraphics:

 \begin{frame}
  \frametitle{Ilustracija}
  \includegraphics[height=\paperheight]{images/naziv_slike.png}
 \end{frame}

Kôd

Vrlo često postoji potreba za prikazivanjem kôda ili posebno formatiranog teksta. U tome mogu da pomognu okruženja verbatim i lstlisting. Ovde postoje određene značajnije razlike u odnosu na uobičajene LaTeX dokumente.

Kada se kôd dodaje pomoću okruženja lstlisting, potrebno je uključiti paket listings i kôd definisati naredbom defverbatim pre upotrebe. Potom je taj kôd moguće dodati na slajd. Ovo je najjednostavnije ilustrovati primerom.

 \usepackage{listings}

 \defverbatim[colored]\nazivkoda{
  \begin{lstlisting}
   int a = 5;
  \end{lstlisting}
 }
 \begin{frame}
  \nazivkoda
 \end{frame}

Kada se koristi okruženje verbatim, neophodno je to naglasiti i pri kreiranju tog slajda dodavanjem opcije containtsverbatim.

 \begin{frame}[containsverbatim]
  \begin{verbatim}
   Ovaj
      tekst je
        strogo formatiran.
  \end{verbatim}
 \end{frame}

Teme

Iako je pravljenje novih tema za Bimer prezentacije vrlo složeno čak i za napredne korisnike, teme se često koriste i važno je znati da ih ima mnogo i da se lako biraju. Sve što je potrebno je na početku dokumenta izabrati temu naredbom usetheme. Zanimljivo je spomenuti da su teme dobijale nazive po gradovima u kojima su održavana prezentacije pa su tako neke od najpoznatijih tema nazvane Berlin (eng. Berlin) i Varšava (eng. Warsaw).

 \usetheme{Berlin}
 \usecolortheme{beaver}

Osim izbora teme, možemo da izaberemo i šemu boja pomoću naredbe usecolortheme. Moguće je izmeniti i boje pojedinačnih elemenata. Za više detalja pogledajte zvanično Bimerovo uputstvo ili neki od brojnih tutorijala.

Vrlo koristan sajt za pregled tema za Bimer i šema boja je: http://www.hartwork.org/beamer-theme-matrix/

Za kraj epizode

Za kraj ove epizode dajemo vam kompletan primer sastavljen od elemenata koje smo predstavili u ovom broju:

\documentclass{beamer}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{listings}
\usetheme{Berlin}
\usecolortheme{beaver}

\title{Ovo je naslov}
\subtitle{Ovo je podnaslov \newline u dva reda}
\author[Nikola Hardi]{Twitter: @Atlantic777}
\institute{FTN - Fakultet Tehničkih Nauka - Novi Sad}

\begin{document}
 \begin{frame}
  \titlepage
\end{frame}

\begin{frame}
\tableofcontents 
\end{frame}

\section{Početak 1. odeljka}
\begin{frame}
 \frametitle{Naslov slajda 1}
  \includegraphics[height=180px]{images/naziv_slike.png}
\end{frame}

\defverbatim[colored]\nazivkoda{
  \begin{lstlisting}
   int a = 5;
  \end{lstlisting}
 } 
\section{Početak 2. odeljka}
\begin{frame}
 \frametitle{Naslov slajda 2}
  \nazivkoda
\end{frame}
 
\section{Početak 3. odeljka}
\begin{frame}[containsverbatim]
 \frametitle{Naslov slajda 3}
 \begin{verbatim}
  Ovaj
     tekst je
       strogo formatiran.
 \end{verbatim}
\end{frame}
\end{document}

Ovaj kôd će dati sledeći izgled prezentaciji: U sledećem broju ćemo predstaviti naprednije elemente na slajdovima (tabele, nabrajanja i teoreme), raspoređivanje elemenata na slajdu (rad sa više kolona), animacije i prelaze.

1 LaTeX se izgovara Lateh (/ˈlɑːtɛx/). To je skraćenica od Lamport (Lesli Lamport, američki doktor računarskih nauka) i Teh (TeX – sistem za obradu i prelom teksta na računaru).`

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.