četvrtak, 23 maja, 2024
Sam svoj majstor

Butstrap (Bootstrap) – prvi koraci

Autor: Zlatan Vasović

Uvod

U tridesetom broju LiBRE! časopisa upoznali smo vas sa Butstrapom (Bootstrap) i rekli smo da je to frejmvork (eng. framework) za veb-dizajn ili još jednostavnije rečeno, to je skup predefinisanih alata koji olakšavaju dizajn veb-prezentacija i veb-aplikacija.

Ovog puta idemo korak dalje i pokazujemo vam kako da počnete da koristite Butstrap u svojim projektima.

Prvi koraci sa Butstrapom nisu teški. Potrebno je preuzeti spremljene CSS i Džavaskript (JavaScript) Butstrap datoteke, odabrati neki od šablona – ili, ipak, „krenuti od nule” i napraviti sajt bez gotovog šablona.

Preuzimanje

Sve što je potrebno za preuzimanje Butstrapa je odlazak na https://github.com/twbs/bootstrap/releases/, zatim nalaženje potrebne verzije (poslednja stabilna verzija trenutno je 3.3.2) i preuzimanje „dist” datoteke, koja je među linkovima preuzimanja ispod verzije. Aktuelni dist (unapred spremljen) paket je https://github.com/twbs/bootstrap/releases/download/v3.3.1/bootstrap-3.3.1-dist.zip.

Nakon raspakivanja ZIP arhive u rut (eng. root) folder vašeg sajta i povezivanja sa HTML stranama sajta naredbama

 

– Butstrap je spreman za korišćenje.

Butstrap se može učitati i putem takozvanog CDN-a (eng. content delivery network). Linkove do CSS i JS datoteka, kao i odgovarajući kod za njih, možemo naći na http://www.bootstrapcdn.com/.

Dokumentacija

Dokumentacija za Butstrap (http://getbootstrap.com/getting-started/) sadrži sve što je potrebno korisnicima da počnu izradu veb-sajtova.

Postoji više prevoda celog sajta dokumentacije, ali među njima nije srpski, tako da će vam biti neophodno određeno znanje engleskog jezika za čitanje dokumentacije.

Podeljena je na četiri dela – „Getting started” (kako početi), „CSS” (osnovne CSS komponente), „Components” (dodatne CSS komponente) i „JavaScript” (Džavaskript komponente).

U delu „Getting started” se nalaze linkovi za preuzimanje, sadržaj Butstrapa, lista poznatih grešaka, postupak prelaska sa Butstrapa 2 na verziju 3, kao i nekoliko sekcija za napredne korisnike Butstrapa. Ostala tri dela dokumentacije prilično detaljno predstavljaju sve komponente Butstrapa.

Šabloni

Ipak, nije svima lako snaći se „isprve”. Mnogima će pri izradi sajtova pomoći veliki broj šablona, bilo zvaničnih (http://getbootstrap.com/getting-started/#examples), bilo korisničkih, među kojima ima i onih koji se plaćaju.Pomenućemo nekoliko najpoznatijih sajtova sa besplatnim korisničkim šablonima: