subota, 13 aprila, 2024
Kako da...?

KiPas iz komandne linije (2. deo)

Autor: Marjan Đuran

Drugi slučaj

U redu, sada se možemo prebaciti na slučaj broj dva. Slučaj broj dva bi bila situacija u kojoj već imamo bazu. Sa ove tačke gledišta nam nije bitno da li je napravljena u aplikaciji KiPasIks iz grafičkog okruženja, ili na Android sistemu aplikacijom KiPasDroid ili bilo kojim drugim „derivatom” ove aplikacije, ali ćemo nastaviti da koristimo našu testnu bazu Libre!kpcli. Ponovo ćemo ukucati u komandnoj liniji kpcli kako bismo otvorili program, zatim otvaramo bazu:

open Libre!kpcli

Libre!kpcli je ime naše baze, otvaramo je samo imenom jer se i dalje nalazimo u istom direktorijumu u kojem smo je i sačuvali, odnosno pokrenuli smo kpcli u istom direktorijumu u kojem se nalazi i baza. Ako ovo nije slučaj, morali bismo da upisujemo relativnu ili apsolutnu putanju. Pretpostavimo da nam se baza nalazi u direktorijumu kpass u našem home direktorijumu, komanda bi izgledala ovako:

open /home/libreKorisnik/kpass/Libre!kpcli

U slučaju da se nalazimo već u našem home direktorijumu (odnosno ako smo bili u našem home direktorijumu u trenutku kada smo pokrenuli kpcli), komanda bi izgledala ovako:

open kpass/Libre!kpcli

Dakle, u potpunosti se sve radi isto kao i kroz standardno kretanje kroz naš sistem datoteka korišćenjem komandne linije. Kada smo otvorili našu već postojeću bazu, pretpostavimo da želimo da napravimo izmene. Za početak, pretpostavimo da smo bili registrovani na nekom sajtu, ali smo se sa istog odjavili i više nemamo nalog, želimo da u potpunosti obrišemo zapis sa našim kredencijalima. Jednostavno, nakon otvaranja baze, ulazimo u direktorijum Libre! komandom

cd Libre!

ili komandom:

cl Libre!

čime ćemo po ulasku u direktorijum/grupu Libre! dobiti i spisak svih kredencijala u njemu. Vidimo na rednom broju „0” da se nalazi zapis Prvi koji želimo da obrišemo, to radimo komandom

rm Prvi
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]:

Dobijamo odziv koji nas upozorava da je baza izmenjena i pita da li želimo da je sačuvamo odmah. Opcije dalje važe kao i u prethodnom slučaju – ako ne sačuvamo odmah, moći ćemo kasnije komandom save ili prilikom zatvaranja baze. Dakle, nećete dobiti upozorenje „da li želite da obrišete” već „da li želite da sačuvate” napravljenu izmenu u bazi. Ko radi taj i greši, te se možda desilo da niste lepo uneli adresu nekog sajta za koji čuvate kredencijale, ili možda želite da promenite šifru, za to nam služi komanda edit. Koristimo je kao i sve ostalo u ovoj aplikaciji – jednostavno. Dovoljno je da iza komande navedemo putanju do našeg zapisa i samo ispratimo korake. Uzmimo za primer da imamo zapis koji se zove „Drugi” i da se nalazi u direktorijumu Libre!, a mi u direktorijumu ispred njega, bliže korenom, i da želimo da mu promenimo ime u „Treći” komadna glasi:

edit Libre!/Drugi
Title: Drugi
Username: mojeKorisnickoIme
Password: ("g" or "w" to auto-generate, "i" for interactive)
Retype to verify:
URL: https://libre.lugons.org
Tags: Libre!, testiranje, izmena
Strings: (a)dd/(e)dit/(d)elete/(c)ancel/(F)inish? F
Notes/Comments (""):
(end multi-line input with a single "." on a line)
| .
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]: y

Dakle, prošli smo kroz sve elemente zapisa, naslov, korisničko ime, šifru i njenu potvrdu, adresu, tagove koji su bitni radi kasnije pretrage baze što je veoma korisno kada naša baza poraste, pa nismo sasvim sigurni gde se šta nalazi, pogotovo ako je baza deljena između više korisnika (na primer dva ili više administratora nekog servera). Takođe, ponovo je na nama kako ćemo izmeniti šifru, odnosno koji metod ćemo koristiti, i ponovo napomena već navedena za čuvanje izmena baze.

Treći slučaj

Situacija je sledeća, imamo dve baze, i obe koristim. Na primer jedna nam je privatna, a druga poslovna i slučaj je takav da smo morali u privatnu bazu da upišemo nešto poslovno, ili obrnuto. Dakle, pred nama je zadatak da zapis prebacimo iz jedne baze u drugu. Za to naravno (kao i za svaki drugi zadatak) postoji više rešenja, ali nam kpcli nudi veoma dobro i možda najbezbednije rešenje. U pitanju su komande export i import. Komanda export daje nam mogućnost da izvezemo grupu iz baze u kojoj se nalazimo. Izvoz zapravo pravi novu bazu, takođe šifrovanu po već navedenim standardima. Nakon toga, možemo da otvorimo drugu bazu, i uvezemo komandom import izvezenu grupu. Takođe, komandom import možemo da uvezemo i celu bazu, odnosno da spojimo dve baze. Ono na šta moramo da obratimo pažnju jesu putanje, jer će novouvezena baza da se prikaže kao nova grupa, sa svim svojim putanjama. Slede i primeri koji će da pojasne – nalazimo se u bazi koja se zove drugi.kdbx (koju smo otvorili tako što smo u komandnoj linij ukucali kpcli, zatim open drugi.kdbx) Baza ima zapis koji se zove „Peti”, nalazi se na putanji /Root/Grupa/Peti, moramo se prvo pozicionirati u grupi. Upisujemo komande:

cd /Root/Grupa
export /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb
Please provide the master password: *************************
Retype to verify: *************************
Exported to /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb

Svi zapisi iz Grupe su sada u novoj bazi koja se zove „Peti.kdb” Sledi otvaranje baze „prva.kdbx” a zatim uvoz baze. Obratite pažnju da bazu ne možete da uvezete u neku postojeću grupu, već samo u novu grupu koja još ne postoji u vašoj bazi i koja će biti kreirana prilikom uvoza.

cd /Root/Grupa
export /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb
Please provide the master password: *************************
Retype to verify: *************************
Exported to /home/librekorisnik/kp/Peti.kdb

Šta se dešava ako želimo samo jedan zapis da prebacimo u drugu bazu? Na scenu stupa komanda clone! Ovo prihvatite kao savet, nije na odmet da istražite još mogućnosti. Komandom clone moežemo klonirati zapis u okviru baze, u drugu grupu ili istu, te je sintaksa clone zapis putanja. Pretpostavljamo da se nalazimo u direktorijumu/grupi u kojoj se nalazi i zapis koji želimo da kloniramo.

kpcli:/Root/Libre!> clone Zapis ../nekaDrugaGrupa/Klon
Title: Klon
Username: korisnickoime
Password: ("g" or "w" to auto-generate, "i" for interactive)
Retype to verify:
URL: nesto.com
Notes/Comments (""):
(end multi-line input with a single "." on a line)
| .
Database was modified. Do you want to save it now? [y/N]:
Saved to testbaza.kdbx

Činjenica da u toku kloniranja imamo mogućnost da izmenimo zapis ima svojih prednosti, ali i više mana. Pored toga, ukoliko se dešava da imate veliku bazu kredencijala i niste sigurni gde se nalaze kredencijali koji su vam potrebni, vreme može da vam uštedi komanda find. Pretraga nije osetljiva na mala i velika slova, te ako upišemo pojam malim slovima a on sadrži i velika, ipak će se prikazati u rezultatima pretrage.

kpcli:/Libre!> find klon
Searching for "klon" ...
- 2 matches found and placed into /_found/
Would you like to list them now? [y/N]
=== Entries ===
0. drugiKlon nesto.org
1. Klon nesto.org

Komandom history izlistavamo prethodno kucane komande, dakle isto kao i da smo u samom Linuksovom komandnom okruženju, te takođe radi i komanda history -c kojom brišemo istoriju kucanih komandi. Ovo može biti korisno ukoliko bazu delite sa još nekim, ili da vidite koju ste komandu prethodno ukucali i istražite potencijalne greške ili putanje. Nadamo se da vam je ovaj tekst bio dovoljan podstrek za dalje istraživanje kpcli aplikacije, a pogotovo podstrek za svakodnevnu upotrebu, jer privatnost i bezbednost nam moraju biti na prvom mestu, ili bar u prva tri.