subota, 13 aprila, 2024
Slobodni profesionalac

FAN (4. deo) – NagVis

Autor: Stefan Biševac

NagVis je sastavni deo FAN-a i predstavlja njegov treći deo. Može biti upotrebljen za vizuelizaciju podataka, na primer: da prikaže određene procese ili čak da prikaže sve važeće parametre velikih mrežnih infrastruktura. Ovaj alat dozvoljava korisnicima da sami podese mape i sve oznake na mapi, koje će reprezentovati servise i sve elemente računarske mreže.

Tako se ostavlja mogućnost da svaki korisnik unese mapu svoje infrastrukture i na njoj njemu bitne oznake koje definišu elemente sistema. Na slici 1 prikazan je jedan od modela vizuelizacije rezultata.

Model prikaza na principu blok šeme

Ovaj model zasnovan je na blok šemi mrežne infrastrukture, a na kojoj su unete sve oznake bitne za ispravno funkcionisanje i preventivno rešavanje potencijalnih problema.

Slika 2 pokazuje da je moguće predstaviti i detalje određene računarske mreže pokazujući na konkretne uređaje kao i njihov položaj unutar namenskih prostorija. Ovakav model ubrzava pronalaženje konkretnog elementa infrastrukture koji prijavljuje problem na sistemu.

Prikaz konkretnih uređaja i stanje njihovog odziva

Ukoliko se radi o geografski rasprostranjenom mrežnom sistemu, NagVis pruža mogućnost korišćenja Gugl map sistema ili postavljanje karte po izboru korisnika. Takav način prikaza rezultata dat je na slici 3.

Geografski prikaz rezultata mrežne infrastrukture

Postupak konfiguracije može se izvoditi kroz glavni panel Nagiosa (slika 4) ili pozivanjem Nagios servera kroz veb pretraživač tako što se navede IP adresa i doda ime NagVis modula kao na primer: ipaddress/nagvis

Postupak rada se izvodi na sledeći način: na samom početku je potrebno napraviti mapu ili šemu infrastrukture u nekom od softvera za izradu skice računarske mreže. Zatim se uveze šema ikonica kojima će biti identifikovani serveri, svičevi, ruteri i tako dalje. Na kraju se biraju servisi iz zadatog panela i postavljaju na unapred uvezenu šemu. Može postojati više od jedne šeme u zavisnosti od potrebe administratora koji želi da vrši nadzor infrastrukture.

Ovime je zaokružen projekat FAN-a. U narednim tekstovima pokušaćemo da prikažemo neke praktične primere i probleme sa kojima smo se susretali tokom implementacije ovog rešenja, ali i vršiti poređenja sa ostalim slobodnim softverskim paketima koji pružaju usluge nadzora mrežne infrastrukture.