petak, 24 maja, 2024
Predstavljamo

AjaXplorer – Vaš lični oblak…

Autor: Bojan Bogdanović

…ne baš kišni, ali jedno lepo i upotrebljivo „skladište u oblaku“. U pitanju je program AjaXplorer, u svojoj poslednjoj verziji 4.2.2, koji možemo instalirati i podesiti u sopstvenoj režiji.

Svakodnevni susreti sa servisima koji su bazirani na savremenim internet tehnologijama, posebno sa servisima koje označava termin računarstvo u oblaku, omogućilo nam je da svojim dokumentima pristupamo gde god da smo i sa bilo kog uređaja (računar, laptop, tablet, mobilni telefon…), pod uslovom da ima internet konekciju. No, ponekad ovakvo stanje stvari nije i najbolje rešenje za nas. Zbog sigurnosti informacija ili iz razloga jer nam postojeći servisi ne zadovoljavaju potrebe, ponekad je zgodno imati svoje skladište kome možemo pristupati po potrebi.

Sve što nam je nakon instalacije potrebno je neki od modernih internet pregledača (Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera…) da bi smo koristili ovaj servis. Naravno, autori ovog programa su mislili i na korisnike Android i iPhone telefona, te su za njih pripremili i prilagođene programe, pored korišćenja pregledača.

Program AjaXplorer je baziran na Ajax tehnologiji, oslanja se na PHP i ne zahteva nikakvu bazu podataka u pozadini da bi radio. Izgled samog programa je rešen na najbolji mogući način koji ne bi trebalo da zbunjuje krajnjeg korisnika: veoma liči na već viđena rešenja kod programa za manipulaciju dokumentima na desktop računarima. Sa druge strane, bogat je funkcijama koje nam u svakom trenutku mogu zatrebati. Funkcionalnost programa se može proširiti dodacima koji se mogu preuzeti sa matičnog sajta programa. Sam program sa svim svojim funkcijama omogućava pretragu, obeležavanje, dodavanje i preuzimanje raznih dokumenata, kao i pregled većine tipova datoteka jer u sebi ima već ugrađene pregledače (naravno, ne mogu sve datoteke da se na ovaj „brzi način“ pogledaju, a za neke tipove moraju se uraditi i dodatna podešavanja i preuzimanje dodataka). Sve što smo i do sada navikli da koristimo na našem računaru, možemo i ovde: da kreiramo direktorijume, brišemo, prebacujemo dokumenta (na bilo koji način koji nam je lagodan, uključujući i prevuci-i-pusti).

Sam program se instalira na bilo koji web server, ali autori preporučuju Apache web server. Ne ulazeći sada u instalaciju, koja je zaista laka i brza, nakon nje nam ostaje da iz administrativnog naloga kreiramo korisnike, prilagodimo program našim potrebama (uključujući i vizuelno prilagođavanje teme) i za nekoliko minuta smo spremni da koristimo našu ličnu ostavu za dokumenta. Autentifikacija je standardna: korisničko ime/lozinka.

Za kraj, možda i najkorisnija opcija je deljenje dokumenata. Nakon dodavanja dokumenta u ostavu, desnim klikom dobijamo kontekstni meni u kome je i opcija Share… Nakon aktivacije ove opcije, biće nam ponuđeno nekoliko izbora: da postavimo lozinku za preuzimanje, vremenski rok koliko će spoljnji link biti važeći, kao i koliko puta datoteka može biti preuzeta.

Naravno, ne moramo koristiti sve opcije, ali su one tu, ako zatrebaju. Nakon toga biće nam ponuđeno da odmah pošaljemo e-mail poruku sa podacima za pristup i preuzimanje dokumenta/datoteke (spoljnji link i, ako je uneta, lozinka) ili možemo i sami prekopirati podatke i koristiti ih po potrebi.

Zgodno, zar ne?

Program možete preuzeti sa matične stranice autora ili probati demo programa. Takođe, možemo pogledati uputstva, dokumentaciju i listu dodataka za program.

Zvanična stranica: http://ajaxplorer.info/