subota, 13 aprila, 2024
Hardver

Arduino kontroler (7. deo)

Autor: Stefan Nožinić

U ovom broju ćemo prikazati način funkcionisanja serijske komunikacije između računara i Arduino kontrolera. Važno je napomenuti da za razliku od ostalih platformi, kod Arduino-a je ovo veoma elegantno urađeno, što korisnike oslobađa mnogih briga. Naime, serijska komunikacija se obavlja preko USB kabla koji već povezuje Arduino i vaš računar, čime ste oslobođeni bilo kojih hardverskih zahteva.

Reč-dve o Arduino hardverskim specifikacijama

Važno je naglasiti da Arduino i pored USB konekcije, koja je u većini slučajeva jednostavnije rešenje, serijsku komunikaciju može obavljati i preko portova 0 (RX) i 1 (TX). Ovo je dobro u slučajevima ako želimo da, umesto računara, Arduino vrši serijsku komunikaciju sa nekim drugim uređajem. Takođe je važno napomenuti i da pored povezivanja ova dva pin-a, potrebno je i masu (GND) jednog povezati na masu drugog uređaja.

Programiranje – serijska komunikacija

Kada je Arduino uredno povezan na uređaj sa kojim treba da komunicira, sve što je potrebno jeste isprogramirati Arduino da šalje i prima podatke. Arduino već ima funkcije za serijsku komunikaciju koje se nalaze u klasi Serial koja ima statičke metode.

Ovde vam predstavljamo samo najbitnije funkcije sa objašnjenjem šta one zapravo rade:

* Serial.begin(int) Započinje serijsku komunikaciju brzine zadate parametrom (obično 9600), parametar se zadaje u b/s. Ova funkcija se najčešće koristi unutar setup() procedure.

* Serial.end() Obustavlja serijsku komunikaciju i time omogućava normalno korišćenje pin-ova 0 i 1.

* Serial.available() Vraća broj koji predstavlja koliko podataka treba da se pročita (0 ako je buffer prazan).

* Serial.read() Čita jedan bajt.

* Serial.write(byte) Šalje jedan bajt na uređaj, vraća broj poslatih bajtova.

Serial Monitor

Arduino radno okruženje obezbeđuje i Serial Monitor koji može da čita poruke koje Arduino pošalje i isto tako da šalje na Arduino. Ovo znatno olakšava uklanjanje grešaka ako do njih dođe. Serial Monitor pokrećete klikom na Tools → Serial Monitor ili jednostavno pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl + Shift + M. Trebalo bi da se pojavi prozor čiji grafički interfejs podseća na klijent za ćaskanje. Ovo nimalo ne čudi jer to i jeste „ćaskanje između računara i Arduino uređaja putem serijske komunikacije”.

Za kraj serijala

Kako je ovo poslednji tekst u ovom serijalu o Arduino platformi, predstavljamo vam neke zanimljive linkove koji se detaljnije bave ovom tematikom:

http://arduino.cc/en/Guide/HomePage

http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_component

Prethodni deo