četvrtak, 23 maja, 2024
Slobodni profesionalac

Qt Creator

Autor: Stefan Nožinić

Qt Creator je razvojno okruženje pisano u C++-u korišćenjem Qt biblioteke. Ovo okruženje je pre svega namenjeno lakom razvoju Qt aplikacija i ima podršku za mnoge platforme. Qt Creator je razvijen od strane tima koji se bavi i razvojem same Qt biblioteke, pa je zato ovo okruženje veoma kompatibilno sa najnovijim verzijama Qt-a. Jedna od glavnih karakteristika ovog okruženja jeste dobra integracija sa QDesigner-om, što omogućava lagan razvoj grafičkih aplikacija.

Pri samom otvaranju okruženja dočekuje nas veoma jednostavan interfejs, a opet sa mnogo mogućnosti. Osnovni Qt Creator (bez dodataka) podržava razvoj više aplikacija, od kojih su najzanimljivije podrške za razvoj PC grafičkih aplikacija, HTML5 i takozvana Qt Qiuck aplikacija koja je novi način za razvijanje modernih Qt aplikacija.

Što se grafičkih aplikacija tiče, procedura je manje-više standardna. Čarobnjak za pokretanje projekta će nas upitati nekoliko pitanja u vezi sa aplikacijom, kao što su ime aplikacije, razvojni direktorijum, ime početne forme itd. Po završetku kreiranja osnovnog skeleta aplikacije (kada čarobnjak završi sve), otvara vam se nova sekcija u prozoru QT Creator-a pod nazivom Edit (izmeni). Grafički interfejs je veoma sličan kao i kod ostalih razvojnih okruženja. Sa leve strane imamo listu fajlova, a sa desne izvorni kôd. Isto možemo primetiti da je Qt Creator kreirao i fajlove sa ekstenzijom .ui koji su u principu obični XML fajlovi koji sadrže informacije o grafičkom interfejsu nekog prozora, dijaloga ili vidžeta. Otvaranjem tih fajlova uključuje se Qdesigner koji je integrisan u Qt Creator i tada se prelazi u sekciju Design (dizajn). Ova podela na sekcije olakšava prelazak iz obrade grafičkog interfejsa i izmene izvornog kôda za neku funkcionalnost. Aplikacija se lagano može pokrenuti pritiskom na zeleno dugme dole levo u obliku znaka Play koji se često koristi kod raznih multimedijalnih plejera. Ovim pritiskom će Qt Creator kompajlirati aplikaciju i postarati se da svi izvršni fajlovi budu tamo gde treba da budu. Takođe, postoji opcija da se izabere debug ili release pokretanje. Ovo zavisi da li želite da vašu aplikaciju samo isprobate ili želite i da je pustite u produkciju. Aplikacije se mogu prevesti i za neke druge platforme, kao što je Android.

Još jedna od veoma zanimljivih opcija jeste i razvoj HTML5 aplikacija. Naime, moguće je napraviti svoju HTML5 stranicu i ovom opcijom to integrisati u aplikaciju. Ovo omogućava novo grafičko iskustvo sa dosta animacija, ali i izuzetno zanimljivu ideju.

Qt Creator takođe nudi i napredni uređivač kôda. On omogućava detekciju nekih sintaksnih grešaka u hodu, laku navigaciju između definicije i deklaracije funkcija, syntax highlighting, automatsko dopunjavanje kôda (engl. code completion) i još mnogo drugih mogućnosti. Pored dobrog uređivača kôda, postoje i mogućnosti za generisanje cmake i autotools skripti, koje se kasnije mogu koristiti i u produkciji. Takođe, nude se i podrške za razna rešenja za kontrolu verzija softvera (Version control systems), kao što su gitsubversion i bazaar.

Ovo okruženje je toliko bogato opcijama da jednostavno ne možemo sve to da opišemo u ovom tekstu, ali se nadamo da smo bar malo uspeli da zagolicamo maštu zaljubljenika u C++ i Qt, ali i onih koji se još nisu našli u ovim vodama i da smo vas barem malo ubedili da sami instalirate Qt Creator i eksperimentišete.